Profilaktyka 40 plus

40 Plus

Diagnostyka

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od
1 lipca 2021 roku jest realizatorem programu 40 Plus. Głównym celem programu jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. 

40 plus

Profilaktyka

Wykonanie badań profilaktycznych pozwala na wykrycie choroby bardzo wcześnie, a także pozwala uniknąć długotrwałego, czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. „Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Jak zgłosić się do programu?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

  • infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
  • lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w ankiecie zostaną ocenione czynniki ryzyka. Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Każdy uprawniony ma możlwiość skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.