Kim jesteśmy

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. jest spółką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczelni z 200-letnią tradycją i doświadczeniem w kształceniu najlepszych specjalistów w dziedzinie medycyny.

W 2011 roku obchodziliśmy 10 – lecie naszej działalności. Ideą powstania Centrum Medycznego stała się potrzeba świadczenia usług na wysokim poziomie przez wykwalifikowany zespół specjalistów pracujących w ówczesnej Akademii Medycznej jak i w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Dzięki temu pacjenci z całego kraju mają możliwość korzystania z konsultacji doświadczonego zespołu lekarzy, którzy współpracują z naszym Centrum.

Celem działania CMWUM jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów, który realizuje w szczególności poprzez prowadzenie profilaktyki, diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego oraz udzielania świadczeń poza siedzibą Centrum. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoki poziom usług dla korzystających z nich pacjentów. Obecnie nasi pacjenci mogą korzystać z jednej z najnowocześniejszych w Polsce pracowni Rezonansu Magnetycznego, pracowni EMG, USG, ENG, testów wysiłkowych, a także diagnostyki RTG.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz w trosce o zdrowie pacjentów oferujemy usługi z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz bezpłatnie kompleksowe badania w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. CMWUM jest placówką świadcząca usługi medyczne przez 24 godziny na dobę, również z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Jako placówka uniwersytecka rozwijamy również działalność na polu badawczo-naukowym, a także szkoleniowym. Prowadzimy szereg programów badawczych, szkolimy rezydentów i studentów medycyny. Prowadzone są także działania, mające na celu pozyskanie środków z funduszy europejskich, które ułatwią nam rozwój. Nasze motto to hasło „JUŻ SAMA PROFILAKTYKA JEST ZWYCIĘSTWEM!”. W myśl tego prowadzimy szereg akcji profilaktyczno-promocyjnych dla naszych pacjentów.

W styczniu 2007 roku, placówka otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001:2000, co potwierdziło wysoką jakość świadczonych przez nas usług, a w styczniu 2010 nowy Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001:2009.

Starania zespołu naszej firmy zostały docenione w następujących konkursach:

  • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły Medycyny” – 2009 r.,
  • nominacja w kategorii „Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w Konkursie Liderzy OSOZ 2009,
  • nominacja Prezesa Zarządu Spółki do konkursu „Sukces Roku 2009 w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny”,
  • wyróżnienie w konkursie „Mazowiecka Firma Roku 2010” w kategorii Medycyna – 2010,
  • I miejsce w konkursie Liderzy OSOZ 2010 w kategorii Promocja Zdrowia i Profilaktyka,
  • Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia” – 2011 r.