Diagnostyka słuchu

Diagnostyka słuchu

Kompleksowe badania słuchu pozwalają na ocenę stopnia reakcji organizmu, powstającej w wyniku stymulacji dźwiękowej. W tym celu przeprowadzane są takie badania, jak audiometria tonalna, słowna i impedancyjna. Należą one do podstawowych badań, stosowanych w diagnozowaniu niedosłuchu. Są badaniami nieinwazyjnymi i bezbolesnymi.

Audiometria tonalna

Audiometria tonalna ma na celu określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej, obejmuje zatem badanie minimalnej częstotliwości (wysokości tonu) i natężenia (głośności) dźwięku słyszanego przez pacjenta. Badany, znajdujący się w specjalnej komorze, ma zakładane słuchawki, przez które docierają do niego dźwięki o określonych parametrach, i za każdym razem, gdy słyszy dźwięk, sygnalizuje to, posługując się specjalnym przyciskiem. Wynik badania przedstawiany jest w formie wykresu (audiogramu), określającego krzywą progową słyszenia, i na jego podstawie określa się stopień ubytku słuchu.

Audiometria słowna

Wśród powodów wykonania audiometrii słownej wymienia się:

– niedosłuch odbiorczy,
– niedosłuch przewodowy,
– niedosłuch wynikający z chorób lub urazów prowadzących do uszkodzenia narządu słuchu (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, stwardnienie rozsiane, urazy czaszki).

Dzięki audiometrii słownej możliwe jest wyznaczenie zakresu najcichszych dźwięków mowy, którą pacjent nie tylko słyszy, ale również rozumie, to znaczy jest w stanie rozpoznać w niej wyrazy. Zadaniem badanego, siedzącego w specjalnej komorze i w nałożonych słuchawkach, jest powtarzanie usłyszanych wyrazów. W przypadku audiometrii słownej, badanie składa się z części, czyli:

– badania tez słownych, w trakcie którego pacjent słyszy i powtarza całe zdania,
– badania tez pojedynczych, gdy powtarzane są pojedyncze słowa dwusylabowe, wymawiane z takim samym akcentem na każdej z sylab.

Wyniki przeprowadzonej audiometrii słownej pozwalają ocenić zdolność pacjenta do komunikacji w codziennych sytuacjach kontaktów społecznych. Jest to badanie ważne w przypadku na przykład konieczności doboru aparatu słuchowego.

To nie jedyne wskazania do wykonania audiometrii słownej. Wśród pozostałych wymienia się:

– zawroty głowy,
– zaburzenia równowagi,
– wady wymowy lub opóźniony jej rozwój,
– zaburzenia koncentracji słuchowej,
– centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Audiometria impedancyjna

Audiometria impedancyjna stanowi metodę audiometrii obiektywnej. Obejmuje ona:

– pomiar ciśnienia w uchu środkowym,
– odruchy mięśnia strzemiączkowego,
– napięcie błony bębenkowej.

W ramach audiometrii impedancyjnej wykonywane są następujące testy:

– tympanometria, czyli pomiar ciśnienia w uchu środkowym,
– test ETF drożności trąbki słuchowej,
– pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego.

Dzięki audiometrii impedancyjnej diagnozuje się:

– obecność płynów infekcyjnych w uchu środkowym,
– przerost migdałków gardłowych (wystąpienia tzw. trzecich migdałków),
– przerwanie łańcucha kosteczek słuchowych,
– wystąpienie porażenia nerwu twarzowego,
– otosklerozę,
– dysfunkcję trąbki Eustachiusza (trąbki słuchowej).

Jak przebiega badanie

Do kanału słuchowego badanego wprowadzana jest sonda, podłączona do tympanometru z generatorem dźwięku, mikrofonem oraz ze specjalną pompką. Urządzenie to generuje dźwięki i zmienia za pomocą pompki wartości ciśnienia w kanale słuchowym, jednocześnie rejestrując odchylenia błony bębenkowej oraz odruch mięśnia strzemiączkowego.

Przygotowanie do badania

Zarówno audiometria tonalna, słowna, jak i impedancyjna wymagają jedynie zadbania o higienę uszu, ponieważ zalegająca woskowina może fałszować wyniki badania. Przed badaniem nie ma żadnych ograniczeń związanych z przyjmowaniem leków czy z jedzeniem i piciem.

Zanim zostaną wykonane audiometria tonalna i słowna, należy zgłosić osobie prowadzącej badanie możliwość wystąpienia napadów klaustrofobii (badania są przeprowadzane w zamkniętej komorze). Ponieważ warunkiem przeprowadzenia audiometrii słownej jest pełne rozumienie wypowiadanych w trakcie badania słów, nie jest ona wykonywana u osób niepełnosprawnych umysłowo. Natomiast ze względu na konieczność współpracy badanego z audiometrystą wśród najmłodszych audiometrię tonalną przeprowadza się u dzieci powyżej 6. roku życia.

W CM WUM oferujemy badania audiometrii tonalnej i słownej oraz impedancyjnej.

Doświadczony zespół techników przy wykorzystaniu kabiny audiometrycznej w komfortowych warunkach przeprowadza badanie słuchu i przygotowuje szczegółową analizę wyników.

Zapisać się na badania, a także uzyskać szczegółowe informacje można, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 25077 77 oraz wysyłając e-mail na adres kontakt@cmwum.pl

Udostępnij