STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

W ramach stomatologii zachowawczej oferujemy szeroki zakres usług obejmujących m.in. profilaktykę, diagnostykę i leczenie próchnicy, wypełnianie ubytków, leczenie endodontyczne (kanałowe). Jeśli jest to konieczne, to zabiegi wykonywane w znieczuleniu powierzchniowym, nasiękowym lub przewodowym

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba – do 18. r. ż.
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka – zdjęcia wewnątrzustne
 • Rentgenodiagnostyka – zdjęcia pantomograficzne z opisem – od 5. do 18. r. ż.
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
 • Lakierowanie zebów ¼ łuku zębowego – do 18. r. ż.
 • Impregnacja zębiny do 18. r. ż.
 • Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – do 14. r. ż.
 • Leczenie próchnicy powierzchownej
 • Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi
 • Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem – do 18. r. ż.
 • Amputacja przyżyciowa miazgi – do 18. r. ż.
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem – do 18. r. ż.
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem – do 18. r. ż.
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba
 • Czasowe wypełnienie kanału
 • Wypełnienie kanału
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów – do 18. r. ż.
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów – do 18. r. ż.
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi – do 18. r. ż.
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
 • Całkowite opracowanie i odbudowana ubytku zęba na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa – do 18. r. ż.
 • Usunięcie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie ¼ uzębienia
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 • Chirurgiczne usunięcie zęba
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze szwem
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • Uzupełnienie braków zebowych przy pomocy protezy częśćiowej włącznie z prostym prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
 • Uuzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów
 • Repozycja i unieruchomienie żuchwy
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy
 • Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
 • Opatrunek leczniczy na zębie mlecznym – do 18. r. ż.
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego – do 18. r. ż.
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału – do 18. r. ż.
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów – do 18. r. ż.
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów – do 18. r. ż.
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne – do 18. r. ż.

Udostępnij