PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii, obejmujący odtwarzanie i uzupełnianie braków zębowych oraz odbudową i poprawą wyglądu zębów. Chroni przed poważnymi problemami zdrowotnymi, odtwarzając prawidłowe funkcje jamy ustnej (mowa/żucie) oraz poprawiając jakość życia pacjenta. Oferujemy m.in. wykonanie protez częściowych i całościowych. W UCS świadczymy również usługi protetyczne dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki.

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktażhigieny jamy ustnej
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka – zdjęcie wewnątrzustne
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częśćiowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie w z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 zębów
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA DLA OSÓB PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Konsultacja specjalistyczne
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka- zdjęcie wewnątrzustne
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 zębów
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy
 • Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie szczęki przy istniejącym uzębieniu resztkowym
 • Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie bezzębnej szczęki
 • Wykonanie obturatora dla zamknięcia podniebienia miękkiego
 • Wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki
 • Wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej
 • Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w mniejszym zakresie
 • Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w większym zakresie

Udostępnij