STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Stomatologia wieku dziecięcego obejmuje najmłodszych od 6. miesiąca życia. Są to świadczenia profilaktyczne, a także związane z wypełnianiem ubytków w zębach mlecznych i stałych oraz leczeniem m.in. leczeniem kanałowym czy amputacją zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego.

Oferujemy szeroki zakres świadczeń dla dzieci i młodzieży.

 • Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6., 9., i 12. m. ż.
 • Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
 • Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 2., 4., 5., 6., 7. i 10. r.ż.
 • Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla młodzieży w 12., 13. i 16., r. ż.
 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka – zdjęcia wewnątrzustne oraz zdjęcie pantomograficzne z opisem
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe, miejscowe nasiękowe, przewodowe wewnątrzustne
 • Lakierowanie zębów, impregnacja zębiny, zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym
 • Leczenie próchnicy powierzchownej
 • Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi
 • Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
 • Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
 • Amputacja przyżyciowa miazgi
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba
 • Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
 • Czasowe wypełnienie kanału
 • Wypełnienie kanału
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
 • Usunięcie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie ¼ uzębienia
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 • Chirurgiczne usunięcie zęba
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze szwem
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

Udostępnij