CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W ramach chirurgii stomatologicznej wykonywane są zabiegi operacyjne w obrębie jamy ustnej oraz w okolicach przyległych. Wśród nich wykonywane są m.in. chirurgiczne usunięcie zęba, w tym zatrzymanych ósemek, leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, plastyka wędzidełka, wargi czy policzka oraz regeneracja kości.
W Uniwersyteckim Centrum Stomatologii wykonywane są zabiegi obejmujące chirurgię i periodontologię (dział stomatologii zajmujący się leczeniem chorób przyzębia).

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka – zdjęcie wewnątrzustne
 • Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
 • Znieczulenie przewodnie wewnątrzustne
 • Usunięcie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie ¼ uzębienia
 • Kiretaż otwarty w obrębie ¼ uzębienia
 • Gingiwoosteoplastyka
 • Plastyka wędzidełka, wargi, policzka
 • Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 • Założenie opatrunku paradontologicznego
 • Chirurgiczne usunięcie zęba
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
 • Usunięcie zęba przez dłutowanie zewwnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowookostnowego
 • Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
 • Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
 • Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
 • Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego
 • Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
 • Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze szwem
 • Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
 • Zahamowanie masywnego krwawienia w obrębię jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka
 • Plastyka połączenia lub przetoki ustnozatokowej jako samodzielnie postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów
 • Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub z zębami
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy
 • Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, oper. plast. lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy
 • Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego lub złamaniu szczęk
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

Udostępnij