Stomatologia Cennik

BADANIE LEKARSKIE          140 zł
BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI (1ZĄB)            35 zł
CAŁKOWITE OPRACOWANIE I DEZYNFEKCJA 1 KANAŁU          150 zł
CZASOWY OPATRUNEK DOKANAŁOWY            70 zł
DODATKOWE WZMOCNIENIE ZĘBA WŁÓKNEM SZKLANYM          400 zł
EKSTRAKCJA ZĘBA PRZEZ DŁUTOWANIE           335 zł
EKSTRAKCJA ZĘBA STAŁEGO  WIELOKORZENIOWEGO           265 zł
EKSTRAKCJA ZĘBA STAŁEGO JEDNOKORZENIOWEGO          140 zł
EKSTYRPACJA MIAZGI Z 1 KANAŁU            90 zł
KONSULTACJA PROFESORSKA          400 zł
KONSULTACJA SPECJALISTY          200 zł
KOSMETYCZNA LICÓWKA KOMPOZYTOWA/ZAMKNIĘCIE DIASTEMY           400 zł
LAKIEROWANIE 1 ŁUKU ZĘBOWEGO FLUOR- ZABIEG PROFILAKTYCZNY          140 zł
LAKOWANIE BRUZD – 1 ZĄB            90 zł
LECZENIE NADWRAŻLIWOŚĆI ZĘBINY- 1 ZĄB            40 zł
LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLZOWEJ          105 zł
NACIĘCIE ROPNIA          265 zł
ODBUDOWA POWIERZCHNI ZWARCIOWEJ/CZĘŚCI KORONOWEJ ZĘBA          360 zł
ODBUDOWA ZĘBA ZE WZMOCNIENIEM WŁÓKNEM SZKLANYM          460 zł
OPATRUNEK LECZNICZY DO UBYTKU          140 zł
PIASKOWANIE 1 ŁUKU ZĘBOWEGO            70 zł
POKRYCIE BEZPOŚREDNIE MIAZGI ZĘBA          105 zł
POSZERZONE LAKOWANIE /FISUROTOMIA          115 zł
REWIZJA LECZENIA KANAŁOWEGO – CENA ZA 1 KANAŁ          200 zł
SCALING 1 ŁUKU ZĘBOWEGO          140 zł
SZYNOWANIE ZEBÓW- 1 ZĄB            80 zł
TREPANACJA MARTWEGO ZĘBA            90 zł
USUNIĘCIE ZŁĄMANEGO NARZĘDZIA Z KANAŁU           370 zł
WYKONANIE ŚWIADCZENIA Z UŻYCIEM MIKROSKOPU – CENA ZA PIERWSZĄ GODZ.           200 zł
WYKONANIE ZDJĘCIA RTG ZĘBOWEGO            40 zł
WYPEŁNIENIE OSTATECZNE KANAŁU – CENA ZA 1 KANAŁ          140 zł
WYPEŁNIENIE UBYTKU  MATERIAŁEM ZŁOŻONYM KL. II, III          265 zł
WYPEŁNIENIE UBYTKU MATERIAŁEM ZŁOŻONYM KL. I I V          200 zł
WYPEŁNIENIE UBYTKU MOD I KL, IV MATERIAŁEM ZŁOŻONYMAMALGAMATEM           335 zł
ZAMKNIĘCIE PERFORACJI-BIODENTINE/MTA          360 zł
ZNIECZULENIE NASIĘKOWE             70 zł
ZNIECZULENIE PRZEWODOWE              70 zł
BADANIE PACJENTA100 zł
FLUORYZACJA JEDEN ŁUK120 zł
ICON (INFILTRACJA ŻYWICĄ)350 zł
KONSULTACJA SPECJALISTY200 zł
LAKOWANIE100 zł
LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI JEDEN ZĄB60 zł
PAKIET: SKALING, PIASKOWANIE, FLUORYZACJA350 zł
PIASKOWANIE200 zł
SKALING200 zł
SPECJALISTYCZNE PIASKOWANIE PODDZIĄSŁOWE JEDEN ŁUK100 zł
WYBIELANIE DOMOWE (NAKŁADKOWE)1 000 zł
WYBIELANIE ZĘBÓW GABINETOWE (LAMPA)1 200 zł
AMPUTACJA MORTALNA MIAZGI W ZĘBIE MLECZNYM140 zł
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI210 zł
AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI Z UŻYCIEM MTA230 zł
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE JEDNEGO WYCINKA175 zł
BADANIE KONTROLNE115 zł
BADANIE LEKARSKIE115 zł
BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI30 zł
CAŁKOWITE OPRACOWANIE I ODBUDOWA UBYTKU ZĘBA NA 1 POWIERZCHNI MATERIAŁEM ŚWIATŁOUTWARDZALNYM175 zł
CAŁKOWITE OPRACOWANIE I ODBUDOWA UBYTKU ZĘBA NA 2 POWIERZCHNIACH MATERIAŁEM ŚWIATŁOUTWARDZALNYM230 zł
CAŁKOWITE OPRACOWANIE I ODBUDOWA UBYTKU ZĘBA NA 3 LUB WIĘCEJ POWIERZCHNIACH MATERIAŁEM ŚWIATŁOUTWARDZALNYM290 zł
CHIRURGICZNE ZAOPATRZENIE RANY / SZWY115 zł
CZASOWE ZABEZPIECZENIE KANAŁU60 zł
DODATKOWE WZMOCNIENIE ZĘBA WŁÓKNEM SZKLANYM345 zł
EKSTRAKCJA ZĘBA MLECZNEGO140 zł
EKSTRAKCJA ZĘBA POPRZEZ DŁUTOWANIE170 zł
EKSTRAKCJA ZĘBA STAŁEGO 1-KORZENIOWEGO230 zł
EKSTRAKCJA ZĘBA STAŁEGO WIELOKORZENIOWEGO345 zł
EKSTRAKCJA ZĘBA Z ROZDZIELENIEM KORZENIA400 zł
EKSTYRPACJA MIAZGI Z JEDNEGO KANAŁU115 zł
KONSULTACJA PROFESORSKA345 zł
KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA175 zł
KORONA STALOWA345 zł
KOSMETYCZNE POKRYCIE NIEDOROZWOJU SZKLIWA345 zł
LAKIEROWANIE (ZĘBY MLECZNE LUB STAŁE)140 zł
LAKOWANIE (JEDEN ZĄB)80 zł
LAPISOWANIE (JEDEN ZĄB)20 zł
LECZENIE NIEWSPÓŁPRACUJĄCEGO DZIECKA Z PRZYTRZYMANIEM I UŻYCIEM PALCA METALOWEGO ZA ZGODĄ OPIEKUNA115 zł
LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ90 zł
LICÓWKA Z KOMPOZYTU NANOHYBRYDOWEGO575 zł
MASECZKA JEDNORAZOWA DO LECZENIA W PODTLENKU AZOTU45 zł
NACIĘCIE ROPNIA230 zł
OCZYSZCZENIE ZĘBÓW Z MIĘKKIEGO OSADU OBU ŁUKÓW140 zł
ODBUDOWA KĄTA ZĘBA SIECZNEGO345 zł
ODBUDOWA ZĘBA NA WŁÓKNIE SZKLANYM520 zł
ODBUDOWA ZĘBA PRZEDTRZONOWEGO KOMPOZYTEM NANOHYBRYDOWYM520 zł
ODBUDOWA ZĘBA TRZONOWEGO KOMPOZYTEM NANOHYBRYDOWYM575 zł
OPATRUNEK LECZNICZY DO UBYTKU (W ZĘBIE STAŁYM LUB MLECZNYM)140 zł
OPRACOWANIE KANAŁU115 zł
OSTATECZNE WYPEŁNIENIE KANAŁU – ZA KAŻDY KANAŁ115 zł
PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI GÓRNEJ LUB DOLNEJ, JĘZYKA, POLICZKA (ZE ZNIECZULENIEM)400 zł
PLASTYKA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO – JEDEN ZĘBODÓŁ115 zł
PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA JĘZYKA175 zł
PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA WARGI GÓRNEJ175 zł
PODTLENEK AZOTU – KOLEJNE 30 MIN90 zł
PODTLENEK AZOTU – PIERWSZE 30 MIN140 zł
POKRYCIE BEZPOŚREDNIE MIAZGI ZĘBA90 zł
RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA460 zł
REWIZJA KANAŁU – ZA KAŻDY KANAŁ175 zł
SKALING 1/2 ŁUKU ZĘBOWEGO (ŁUKI X2)70 zł
SZYNOWANIE – JEDEN PUNKT70 zł
TREPANACJA MARTWEGO ZĘBA80 zł
USUNIĘCIE ZŁAMANEGO NARZĘDZIA Z KANAŁU230 zł
WYCIĘCIE ZMIANY NA BŁONIE ŚLUZOWEJ175 zł
WYKONANIE ŚWIADCZENIA PRZY UŻYCIU MIKROSKOPU ( ZA 30 MIN)115 zł
WYKONANIE ZDJĘCIA RTG ZĘBOWEGO35 zł
WYPEŁNIENIE AMALGAMAT – DUŻE140 zł
WYPEŁNIENIE AMALGAMAT – MAŁE115 zł
WYPEŁNIENIE GLASS – JONOMER II210 zł
ZAMKNIĘCIE PERFORACJI MTA175 zł
ZNIECZULENIE MIEJSCOWE POWIERZCHNIOWE25 zł
ZNIECZULENIE NASIĘKOWE60 zł
ZNIECZULENIE PRZEWODOWE60 zł

 

ANTYBIOGRAM 405 zł
AUGMENTACJA – WYKONANIE PROCEDURY 575 zł
AUGUMENTACJA TKANKI MIĘKKIEJ WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO 920 zł
AUTOTRANSPLANTACJA ZĘBA 1 150 zł
BADANIE BAKTERIOLOGICZNE 405 zł
BADANIE CYTOLOGICZNE 405 zł
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE 405 zł
BADANIE HISTOPATOLOGICZNE (ŚRÓDZABIEGOWE) 175 zł
BADANIE KLINICZNE KONTROLNE 60 zł
BADANIE KLINICZNE PIERWSZORAZOWE 115 zł
BADANIE KLINICZNE SPECJALISTYCZNE 115 zł
BADANIE WIRUSOLOGICZNE 405 zł
BIOPSJA CIENKOIGŁOWA 405 zł
BIOSTYMULACJA LASEREM – SERIA 7-10 ZABIEGÓW 575 zł
BLOCZEK KOSTNY (ALLOGENNY)  – CAŁKOWITY KOSZT ZABIEGU WRAZ Z KOSZTAMI MATERIAŁOWYM 3 450 zł
GERMEKTOMIA 575 zł
HEMISEKCJA ZĘBA – WLICZONA AUGUMENTACJA ZĘBODOŁU 575 zł
KONSULTACJA ORDYNATORA 175 zł
KORTYKOTOMIA (1 ĆWIARTKA 1 265 zł
NACIĘCIE ROPNIA WEWNĄTRZUSTNEGO 115 zł
NACIĘCIE ROPNIA ZEWNĄTRZUSTNEGO 230 zł
NASTAWIENIE ZWICHNIĘTEJ ŻUCHWY 115 zł
ODSŁONIĘCIE IMPLANTU, INSTALACJA ŚRUBY GOJĄCE 230 zł
ODSŁONIĘCIE KORONY ZĘBA ZATRZYMANEGO (CENA Z KLEJEM) – ZE WSKAZAŃ ORTODONTYCZNYC 520 zł
OPATRUNEK CHIRURGICZNY ZĘBODOŁU 60 zł
OPATRUNEK HEMOSTATYCZNY 60 zł
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE PR 230 zł
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE PRF 230 zł
PLAN LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO WRAZ Z CBCT RTG 345 zł
PLASTYKA GRZEBIENIA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO ORAZ GUZA SZCZĘKI 575 zł
PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ – DUŻY ZAKRES 1 150 zł
PLASTYKA PRZEDSIONKA JAMY USTNEJ – MAŁY ZAKRES 405 zł
PLASTYKA PRZETOKI USTNO-ZATOKOWEJ 405 zł
PLASTYKA PRZETOKI USTNO-ZATOKOWEJ -PO EKSTRAKCJI ZĘBA POZA UCS 750 zł
PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH LASEREM CO2 230 zł
PLASTYKA WĘDZIDEŁKA WARGI LUB JĘZYKA 230 zł
POBRANIE KOŚCI WŁASNEJ – SAFESCRAPER/BONECOLLECTO 520 zł
POBRANIE WOLNEGO PRZESZCZEPU TKANKI DZIĄSŁOWEJ 575 zł
PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ (Z KOSZTAMI MATERIAŁOWYMI 3 450 zł
RESEKCJA KORZENIA ZĘBA PRZEDNIEGO 405 zł
RESEKCJA KORZENIA ZĘBA PRZEDTRZONOWEGO 460 zł
RESEKCJA KORZENIA ZĘBA TRZONOWEGO 690 zł
ROZSZCZEPIENIE WYROSTKA PIEZOSURGER 1 150 zł
SZYCIE RANY 115 zł
UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW (KOMPOZYT + DRUT – DOTYCZY 3 ZĘBÓW) 405 zł
UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW LIGATURĄ LUB SZYNĄ 575 zł
USUNIĘCIE CHIRURGICZNE ZĘBA 230 zł
USUNIĘCIE IMPLANTU 290 zł
USUNIĘCIE KAMIENIA ŚLINOWEGO Z PRZEWODU 405 zł
USUNIĘCIE ZĘBA 175 zł
USUNIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGO 575 zł
WPROWADZENIE MIKROIMPLANTU ORTODONTYCZNEGO (BEZ KOSZTU IMPLANTU 345 zł
WSZCZEPIENIE IMPLANTU 3 450 zł
WSZCZEPIENIE IMPLANTU NATCYHMIASTOWE POEKSTRAKCYJNE Z AUGMENTACJĄ ZĘBODOŁU 2 875 zł
WSZCZEPIENIE IMPLANTU, ODBUDOWA PROTETYCZNA KORONA NA IMPLANCIE 4 255 zł
WYCIĘCIE GUZA TKANEK MIĘKKICH 230 zł
WYCIĘCIE GUZA WARGI 405 zł
WYCIĘCIE KIESZENI DZIĄSŁOWEJ 115 zł
WYCISKI PRECYZYJNE Z TRANSFERAMI IMPLANTOLOGICZNYM 230 zł
WYDŁUŻENIE KORONY KLINICZNEJ(WRAZ Z OSTEKTOMIĄ) 690 zł
WYŁUSZCZENIE TORBIELI DUŻE 805 zł
WYŁUSZCZENIE TORBIELI DUŻEJ 805 zł
WYŁUSZCZENIE TORBIELI MAŁEJ 575 zł
WYŁUSZCZENIE TORBIELI ŚLINOWEJ 230 zł
WYPEŁNIENIE WSTECZNE KANAŁU 115 zł
ZABIEG WSZCZEPIANIA BIOMATERIAŁU Z BŁONĄ ZAPOROWĄ (MEMBRANĄ) 1 725 zł
ZAŁOŻENIE ŚRUBY GOJĄCEJ (Z KOSZTEM ŚRUBY 290 zł
ZNIECZULENIE NASIĘKOWE 60 zł
ZNIECZULENIE POWIERZCHNIOWE 60 zł
ZNIECZULENIE PRZEWODOWE 60 zł
Aparat – płytka Nancea       900,00 zł
Aparat czynnościowy (Klammt, aparat.blokowy)   1 400,00 zł
Aparat elastyczny (Stockfisch)   1 800,00 zł
Aparat jednoszczękowy       900,00 zł
Aparat Lipbumper       900,00 zł
Aparat Pendulum, Pendex   1 700,00 zł
Aparat Quad-Helix       900,00 zł
Aparat retencyjny stały       600,00 zł
APARAT RETENCYJNY STAŁY, ZDEJMOWANY       900,00 zł
Aparat stały czynnościowy   2 300,00 zł
Aparat stały do dystalizacji (GMD)   1 150,00 zł
Aparat termoformowalny       900,00 zł
Aparat Twin-Block/Doppel Platte   1 800,00 zł
Aparat ze śrubą Hyrax, aparat Hass   1 000,00 zł
Aparat zewnątrzustny – maska twarzowa, Head-Gear       900,00 zł
Awaria aparatu zdejmowanego (z wyciskiem)       350,00 zł
Dodatkowa śruba Fischera       100,00 zł
Dodatkowy pierścień       150,00 zł
DOPŁATA DO APARATU RUCHOMEGO JEDNOSZCZĘKOWEGO       460,00 zł
Elementy do ściągania zębów zatrzymanych       150,00 zł
Kapa nagryzowa       700,00 zł
Konsultacja kwalifikacyjna Kierownika Zakładu       460,00 zł
Konsultacja wstępna       200,00 zł
Kontrola – obserwacja rozwoju układu stomatognatycznego (dotyczy pacjentów nie użytkujących aparatu ortodont.)       150,00 zł
Kontrola aparatu grubołukowego       150,00 zł
Kontrola aparatu retencyjnego stałego, zdejmowanego       150,00 zł
KONTROLA APARATU RUCHOMEGO       150,00 zł
Kontrola aparatu stałego cienkołukowego dwa łuki       350,00 zł
Kontrola aparatu stałego cienkołukowego jeden łuk       250,00 zł
Kontrola aparatu zdejmowanego       150,00 zł
Łuk podniebienny, łuk językowy       900,00 zł
Miniśruba ortodontyczna       920,00 zł
Naprawa aparatu grubołukowego       350,00 zł
Naprawa aparatu retencyjnego stałego (przyklejenie do 1 zęba)       100,00 zł
NAPRAWA APARATU RETENCYJNEGO ZDEJMOWANEGO       350,00 zł
Planowanie leczenia (analiza kliniczna, analiza modeli szczęk, analiza zdjęć radiologicznych, foto)       345,00 zł
Proteza ortodontyczna lecznicza (po 18 roku życia)   1 000,00 zł
Przyklejenie (1 zamka ortodontycznego estetycznego) utraconego z powodu awarii       250,00 zł
Przyklejenie (1 zamka ortodontycznego metalowego) utraconego z powodu awarii       150,00 zł
Reperacja aparatu stałego czynnościowego       700,00 zł
Rotator trzonowców / Ekspnader NiTi       900,00 zł
Setup (jeden łuk)       350,00 zł
Stała zapora dla języka       900,00 zł
Stały utrzymywacz przestrzeni       500,00 zł
Szyna (artykulacyjna)       800,00 zł
Śruba trójkierunkowa, śruba zawiasowa       150,00 zł
Wyciski diagnostyczne       250,00 zł
Wyciski kontrolne       200,00 zł
ZALICZKA NA APARAT GRUBOŁUKOWYM       350,00 zł
ZALICZKA NA APARAT STAŁY CIENKOŁUKOWY ESTETYCZNY   1 700,00 zł
ZALICZKA NA APARAT ZDEJMOWANY       350,00 zł
Założenie aparatu stałego cienkołukowego – jeden łuk zębowy (zamki estetyczne)   4 000,00 zł
Założenie aparatu stałego cienkołukowego – jeden łuk zębowy (zamki metalowe)   2 200,00 zł
Założenie aparatu stałego cienkołukowego fragmentarycznego – jeden łuk zębowy (zamki metalowe)   1 300,00 zł
Zdjęcie aparatu retencyjnego stałego       200,00 zł
Zdjęcie aparatu stałego cienkołukowego estetycznego (jeden łuk)       350,00 zł
Zdjęcie aparatu stałego cienkołukowego metalowego (jeden łuk)       200,00 zł
Założenie aparatu stałego cienkołukowego fragmentarycznego – cena za jeden punkt aparatu metalowego       250,00 zł
Założenie aparatu stałego cienkołukowego fragmentarycznego – cena za jeden punkt aparatu porcelanowego       300,00 zł
Podniesienia zgryzu Turbo-bite       350,00 zł
Kolce językowe (w jednym łuku)       350,00 zł
Płyta retencyjna Schwarza lub Howley’a       700,00 zł
Pozycjoner ortodontyczny       700,00 zł
Trainer       600,00 zł
Płytka przedsionkowa       100,00 zł
Stała płytka z wałem prostym       750,00 zł
ANALIZA ZGRYZU345 zł
BADANIE + PLAN LECZENIA290 zł
DOKIESZONKOWA APLIKACJA LEKU230 zł
GINGIWEKTOMIA575 zł
GINGIWOOSTEOPLASTYKA920 zł
KONSULTACJA115 zł
KONSULTACJA ADIUNKTA230 zł
KONSULTACJA PROFESORSKA345 zł
KOREKTA ZGRYZU345 zł
KORTYKOTOMIA575 zł
LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI30 zł
LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ – KOLEJNA WIZYTA175 zł
LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ – PIERWSZA WIZYTA345 zł
ODBUDOWA PROTETYCZNA NA WSZCZEPIE ŚRÓDKOSTNYM 1 150 zł
PERIOSKOP690 zł
PIASKOWANIE115 zł
PLASTYKA WĘDZIDEŁKA LASEREM LUB KAUTEREM575 zł
PLASTYKA WĘDZIDEŁKA SKALPELEM345 zł
POBRANIE MATERIAŁU DO BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO (Z BADANIEM)405 zł
PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ METODĄ OTWARTĄ1 150 zł
POGŁĘBIENIE PRZEDSIONKA BEZ PRZESZCZEPU920 zł
POGŁĘBIENIE PRZEDSIONKA Z PRZESZCZEPEM NABŁONKOWO-ŁĄCZNOTKANKOWYM (FGG)1 150 zł
POKRYCIE RECESJI DZIĄSŁA Z PRZESZCZEPEM NABŁONKOWO-ŁĄCZNOTKANKOWYM (CTG) / MATRYCĄ KOLAGENOWĄ1 725 zł
POKRYCIE RECESJI DZIĄSŁA ZA POMOCĄ PRZESUNIĘTEGO PŁATA1 150 zł
SKALING 290 zł
SKALING + PIASKOWANIE 405 zł
SRP (KIRETAŻ ZAMKNIETY) 1/4 ŁUKU460 zł
SRP (KIRETAŻ ZAMKNIĘTY) 1 ZĄB175 zł
STEROWANA REGENERACJA KOŚCI 1 725 zł
STEROWANA REGENERACJA TKANEK (GTR)1 150 zł
TERAPIA FOTODYNAMICZNA230 zł
UNIERUCHOMIENIE ZĘBÓW WŁÓKNEM SZKLANYM230 zł
WPROWADZENIE WSZCZEPU ŚRÓDKOSTNEGO1 150 zł
WYCIĘCIE TORBIELI ZASTOINOWEJ345 zł
ZABIEG PŁATOWY920 zł
ZNIECZULENIE NASIĘKOWE (1 AMPUŁKA)60 zł
ZNIECZULENIE PRZEWODOWE (JEDNA AMPUŁKA)60 zł
AKSJOGRAFIA (CADIAX DIAGNOSTIC)*750 zł
ANALIZA CEFALOMETRYCZNA*175 zł
ANALIZA MODELI W ARTYKULATORZE W ZWARCIU NAWYKOWYM*175 zł
APARAT ZAPOBIEGAJĄCY CHRAPANIU I BEZDECHOWI SENNEMU635 zł
APARAT ZAPOBIEGAJĄCY CHRAPANIU I BEZDECHOWI SENNEMU*1 035 zł
CZASOWA REKONSTRUKCJA ZWARCIA (MOCK-UP) ZA 1 ŁUK*520 zł
INTERDYSCYPLINARNA KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA*230 zł
INTERDYSCYPLINARNA KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA + MODELE DIAGNOSTYCZNE*345 zł
KAŻDY KOLEJNY ELEMENT NAPRAWY Z WYCISKIEM (+)60 zł
KAŻDY KOLEJNY ELEMENT NAPRAWY Z WYCISKIEM (+)*60 zł
KLAMRA LANA W PROTEZIE AKRYLOWEJ175 zł
KLAMRA LANA W PROTEZIE AKRYLOWEJ*230 zł
KONDYLOGRAFIA – GRAFICZNA REJESTRACJA RUCHÓW ŻUCHWY (CADIAX COMPACT)*575 zł
KONSULTACJA PROFESORSKA*345 zł
KONSULTACJA SPECJALISTY*230 zł
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO*175 zł
KONTROLNA WIZYTA IMPLANTOLOGICZNA*175 zł
KOREKTA ZWARCIA – SZLIFOWANIE KOREKCYJNE*230 zł
KORONA AKRYLOWA WYKONANA LABORATORYJNIE – TYMCZASOWA175 zł
KORONA AKRYLOWA WYKONANA LABORATORYJNIE – TYMCZASOWA*175 zł
KORONA AKRYLOWA WYKONANA METODĄ BEZPOŚREDNIĄ – TYMCZASOWA115 zł
KORONA AKRYLOWA WYKONANA METODĄ BEZPOŚREDNIĄ – TYMCZASOWA*115 zł
KORONA CERAMICZNA1 000 zł
KORONA CERAMICZNA*2 015 zł
KORONA LANA LICOWANA PORCELANĄ LUB ELEMENT MOSTU NA STOPIE AU-PL520 zł
KORONA LANA LICOWANA PORCELANĄ LUB ELEMENT MOSTU NA STOPIE AU-PL*1 035 zł
KORONA LANA LICOWANA PORCELANĄ LUB ELEMENT MOSTU-PUNKT520 zł
KORONA LANA LICOWANA PORCELANĄ LUB ELEMENT MOSTU-PUNKT*1 035 zł
KORONA LANA-ELEMENT LANY W MOŚCIE-PUNKT345 zł
KORONA LANA-ELEMENT LANY W MOŚCIE-PUNKT*460 zł
KORONA TELESKOPOWA (PIERWOTNA I WTÓRNA)*1 725 zł
LICÓWKA PORCELANOWA-PUNKT*1 955 zł
MERYLAND LICOWANY PORCELANĄ/WZOCNIONY WŁÓKNEM SZKLANYM (PUNKT)575 zł
MERYLAND LICOWANY PORCELANĄ/WZOCNIONY WŁÓKNEM SZKLANYM (PUNKT)*920 zł
MODEL DZIELONY + PRZECIWSTAWNY*290 zł
MODELE DIAGNOSTYCZNE70 zł
MODELE DIAGNOSTYCZNE*115 zł
MONTAŻ MODELI W RELACJI CENTRALNEJ*230 zł
MOST OPARTY NA IMPLANTACH – ZAINSTALOWANIE POJEDYNCZEGO IMPLANTU*3 680 zł
NADBUDOWA PROTETYCZNA NA WSZCZEPIE W MOŚCIE*4 025 zł
NAPRAWA PROTEZY – STUDENT60 zł
NAPRAWA PROTEZY (ZŁAMANIE, PĘKNIĘCIE  BEZ WYCISKU )*175 zł
NAPRAWA PROTEZY (ZŁAMANIE, PĘKNIĘCIE BEZ WYCISKU )175 zł
NAPRAWA PROTEZY Z WYCISKIEM*175 zł
NAPRAWA PROTEZY Z WYCISKIEM ZŁAMANIE140 zł
NAWOSKOWANIE DIAGNOSTYCZNE (WAX-UP)*1 380 zł
NAWOSKOWANIE SEKWENCYJNE WRAZ Z KSZTAŁTKAMI*1 725 zł
OBTURATOR*1 150 zł
OCHRANIACZ INDYWIDUALNY15 zł
ODBUDOWA KOŚCI PRZED LECZENIEM IMPLANTOLOGICZNYM*2 875 zł
ODBUDOWA POWIERZCHNI ZWARCIA MATERIAŁEM ZŁOŻONYM – ZA KAŻDY ZĄB*405 zł
PLANOWANIE LECZENIA (BADANIE KLINICZNE + ANALIZA MODELI)*230 zł
PŁYTA PROTEZY-LANA690 zł
PŁYTA PROTEZY-LANA*690 zł
PŁYTKA OBTURACYJNA*1 035 zł
PODŚCIELENIE PROTEZY – STUDENT115 zł
PODŚCIELENIE PROTEZY-MATERIAŁEM ELASTYCZNYM-METODĄ BEZPOŚREDNIĄ175 zł
PODŚCIELENIE PROTEZY-MATERIAŁEM ELASTYCZNYM-METODĄ BEZPOŚREDNIĄ*230 zł
PODŚCIELENIE PROTEZY-TWORZYWEM AKRYLOWYM-METODĄ POŚREDNIĄ345 zł
PODŚCIELENIE PROTEZY-TWORZYWEM AKRYLOWYM-METODĄ POŚREDNIĄ*520 zł
POJEDYNCZY ZĄB NA IMPLANCIE(NOBEL BIOCARE): ETAP CHIRURGICZNY*3 680 zł
POJEDYNCZY ZĄB NA IMPLANCIE(NOBEL BIOCARE): ETAP PROTETYCZNY*4 025 zł
PROTEZA CAŁKOWITA1 380 zł
PROTEZA CAŁKOWITA*1 840 zł
PROTEZA CAŁKOWITA: KOMPLET ZĘBÓW DZIECIĘCY*115 zł
PROTEZA NAKŁADKOWA690 zł
PROTEZA NAKŁADKOWA*1 150 zł
PROTEZA OVERDENTURE DOLNA NA 2 IMPLANTACH I ZACZEPACH KULOWYCH/LOKATORACH: ETAP CHIRURGICZNY*6 440 zł
PROTEZA OVERDENTURE DOLNA NA 2 IMPLANTACH I ZACZEPACH KULOWYCH/LOKATORACH: ETAP PROTETYCZNY*6 210 zł
PROTEZA OVERDENTURE DOLNA NA 2 IMPLANTACH I ZESPOLENIU KŁADKOWYM: ETAP CHIRURGICZNY*6 440 zł
PROTEZA OVERDENTURE DOLNA NA 2 IMPLANTACH I ZESPOLENIU KŁADKOWYM:ETAP PROTETYCZNY*7 360 zł
PROTEZA SZKIELETOWA1 150 zł
PROTEZA SZKIELETOWA*1 725 zł
PROTEZA SZKIELETOWA + OBTURATOR *3 220 zł
PROTEZA SZKIELETOWA Z NAKŁADKAMI1 725 zł
PROTEZA SZKIELETOWA Z NAKŁADKAMI*1 955 zł
PROTEZA UZUPEŁNIAJĄCA BRAK 1-4 ZĘBÓW520 zł
PROTEZA UZUPEŁNIAJĄCA BRAK 1-4 ZĘBÓW*750 zł
PROTEZA UZUPEŁNIAJĄCA BRAK 5 -8 ZĘBÓW*1 380 zł
PROTEZA UZUPEŁNIAJĄCA BRAK 5 -8 ZĘBÓW865 zł
PROTEZA UZUPEŁNIAJĄCA BRAK POWYŻEJ 8 ZĘBÓW920 zł
PROTEZA UZUPEŁNIAJĄCA BRAK POWYŻEJ 8 ZĘBÓW*1 610 zł
PRZĘSŁO W MOŚCIE NA IMPLANTACH*1 955 zł
PUNKT NAPRAWY PROTEZY (DOSTAWIENIE ZĘBA MIFAM, KLAMRY KAŻDY KOLEJNY ELEMENT 50,00)210 zł
PUNKT NAPRAWY PROTEZY (DOSTAWIENIE ZĘBA MIFAM, KLAMRY KAŻDY KOLEJNY ELEMENT 50,00)*230 zł
SZABLON CHIRURGICZNY230 zł
SZABLON CHIRURGICZNY*345 zł
SZYNA AKRYLOWA RELAKSACYJNA*805 zł
SZYNA OCHRONNA AKRYLOWA575 zł
SZYNA REPOZYCYJNA*1 380 zł
SZYNA SILIKONOWA*115 zł
SZYNA TERMOPLASTYCZNA*290 zł
SZYNA TŁOCZONA Z ADAPTY*345 zł
SZYNA ZGRYZOWA ESSEX – 1 PUNKT405 zł
SZYNA ZGRYZOWA ESSEX – 1 PUNKT*460 zł
SZYNA ZGRYZOWA-SILIKONOWA90 zł
SZYNOPROTEZA  + OBTURATOR*3 450 zł
SZYNOPROTEZA*1 840 zł
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA  *175 zł
USŁUGA PROTETYCZNA115 zł
WIZYTA KONSULTACYJNO-LECZNICZA*290 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY345 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY*575 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY (SKŁADANY  2X)*690 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY (SKŁADANY  3X)*805 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY (SKŁADANY 2 X)405 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY (SKŁADANY 3 X)520 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY POJEDYŃCZY (WŁÓKNO SZKLANE)405 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY POJEDYŃCZY (WŁÓKNO SZKLANE)*575 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY ZE STOPU AU-PT345 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY ZE STOPU AU-PT*575 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY ZE STOPU AU-PT SKŁADANY 2 X345 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY ZE STOPU AU-PT SKŁADANY 2X *690 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY ZE STOPU AU-PT SKŁADANY 3 X *805 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY ZE STOPU AU-PT SKŁADANY 3 X405 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY ZŁOŻONY (WŁÓKNO SZKLANE)520 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY ZŁOŻONY (WŁÓKNO SZKLANE)*690 zł
WKŁAD KORONOWY CERAMICZNY*805 zł
WKŁAD Z KULKĄ REIHN 83+(MATRYCA)520 zł
WKŁAD Z KULKĄ REIHN 83+(MATRYCA)*690 zł
WYMIANA ELEMENTÓW RETENCYJNYCH PRECI LINE*460 zł
WYMIANA ŁĄCZNIKA KULOWEGO*1 035 zł
WYMIANA ŁĄCZNIKA TYPU LOCATOR*690 zł
WYMIANA MATRYCY ŁĄCZNIKA KULOWEGO*690 zł
WYMIANA MATRYCY TYPU LOCATOR*460 zł
WYMIANA MATRYCY W PROTEZIE210 zł
WYMIANA MATRYCY W PROTEZIE*405 zł
WYMIANA PODŚCIELENIABEZPOŚREDNIA*520 zł
WYPEŁNIENIE UBYTKU DUŻE/ ODBUDOWA POWIERZCHNI ŻUJĄCEJ175 zł
WYPEŁNIENIE UBYTKU DUŻE/ ODBUDOWA POWIERZCHNI ŻUJĄCEJ*200 zł
WYPEŁNIENIE UBYTKU MAŁE/ ODBUDOWA POWIERZCHNI ŻUJĄCEJ150 zł
WYPEŁNIENIE UBYTKU MAŁE/ ODBUDOWA POWIERZCHNI ŻUJĄCEJ*290 zł
WZMOCNIENIE LANE PŁYTY PROTEZY460 zł
WZMOCNIENIE LANE PŁYTY PROTEZY*690 zł
WZMOCNIENIE PŁYTY PROTEZY SIATKĄ175 zł
WZMOCNIENIE PŁYTY PROTEZY SIATKĄ*230 zł
ZACEMENTOWANIE KORONY/MOSTU STAŁE115 zł
ZACEMENTOWANIE KORONY/MOSTU STAŁE*140 zł
ZACEMENTOWANIE KORONY/MOSTU TYMCZASOWEGO70 zł
ZACEMENTOWANIE KORONY/MOSTU TYMCZASOWEGO*115 zł
ZACHOWAWCZA METODA ODBUDOWY KORONY ZĘBA*405 zł
ZACZEP PRECYZYJNY DO PROTEZ405 zł
ZACZEP PRECYZYJNY DO PROTEZ*575 zł
ZDJĘCIE KORONY, MOSTU ZA PUNKT115 zł
ZDJĘCIE KORONY, MOSTU ZA PUNKT*175 zł
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE*95 zł
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE*90 zł
ZESPOLENIE KŁADKOWE METALOWE LANE*920 zł
ZNIECZULENIE60 zł
ZNIECZULENIE*60 zł

*  usługa wykonywana przez lekarza specjalistę

ANALOGOWE ZDJĘCIE ZEWNĄTRZUSTNE30 zł
ANALOGOWE ZDJĘCIE ZGRYZOWO-SKRZYDŁOWE40 zł
ANALOGOWE ZDJĘCIE ZGRYZOWE SZCZĘKI LUB ŻUCHWY50 zł
CYFROWY PANTOMOGRAM100 zł
CYFROWY CEFALOGRAM (TELE)90 zł
WYDRUK NA KLISZY20 zł
TOMOGRAFIA STOŻKOWA (CBCT) POJEDYŃCZEGO ZĘBA (5X5), (6X4)220 zł
TOMOGRAFIA STOŻKOWA (CBCT) JEDNEGO ŁUKU – SZCZĘKI LUB ŻUCHWY (8X5)270 zł
TOMOGRAFIA STOŻKOWA (CBCT) SZCZĘKI I ŻUCHWY BEZ GAŁĘZI ŻUCHWY (8X8)320 zł
TOMOGRAFIA STOŻKOWA (CBCT) SZCZĘKI I ŻUCHWY Z GAŁĘZIAMI ŻUCHWY (12X9)350 zł
TOMOGRAFIA STOŻKOWA (CBCT) SZCZĘKI I ZATOK SZCZĘKOWYCH (12X9)350 zł
TOMOGRAFIA STOŻKOWA (CBCT) STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH W ZWARCIU I ROZWARCIU (12X9)400 zł
TOMOGRAFIA STOŻKOWA (CBCT) CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI (16X8)440 zł

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego