Psychoterapia i konsultacje psychologiczne w CM WUM.

Psychoterapia i konsultacje psychologiczne w CM WUM.

Zapraszamy na konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię do Centrum Medycznego WUM. Konsultacje prowadzone są przez Mirosława Borka, psychologa, psychoterapeutę, trenera i coacha. Prowadzi on psychoterapię w nurcie humanistycznym, poznawczo – behawioralnym, bazując na relacji i kontakcie z pacjentem.

Zakres pomocy psychologicznej:

 • opieka psychoterapeutyczna i psychologiczna.
 • Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych w zakresie:
 • sytuacji kryzysowych,
 • zaburzeń emocjonalnych, lekowych, osobowości,
 • poczucia osamotnienia, braku sprawczości, poczucia niskiej wartości, nadmiernej odpowiedzialności i kontroli,
 • wsparcia w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
 • psychoterapii dla DDA: Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • psychoterapii dla DDD- Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych,
 • psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • wzmocnienia asertywnej postawy wobec siebie i otoczenia,
 • rozwiązywania problemów i konfliktów.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: +48 22 255 77 77 oraz adresem e-mail kontakt@cmwum.pl

mgr Mirosław Borek

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada rekomendację Trenera II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Należy do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Prowadził zajęcia z „Metodologii prowadzenia szkoleń” dla studentów Wydziału Psychologii UW. Jako trener i coach posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji projektów dla organizacji biznesowych w budowaniu zespołów, motywowaniu pracowników do rozwoju, rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, wprowadzania zmian oraz wspiera zespoły sprzedaży i obsługi klienta w rozwoju umiejętności asertywnej komunikacji, skutecznej sprzedaży, prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu. Prowadzi dla kadry kierowniczej coaching indywidualny i zespołowy oraz realizuje projekty „Train the trainers” dla zespołów trenerski superwizując ich pracę w trakcie szkoleń. Posiada doświadczenie w pracy w ośrodkach psychologicznych jako psycholog, terapeuta indywidualny i grupowy oraz trener warsztatów umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, asertywności. Posiada umiejętności udzielania wsparcia psychologicznego osobom w sytuacjach kryzysowych oraz przeprowadzenia diagnozy i pogłębionego wywiadu psychologicznego i kompetencyjnego.

Udostępnij