Bezpłatne programy zdrowotne w CMWUM

Bezpłatne programy zdrowotne w CMWUM

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych programach zdrowotnych, obejmujących profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób. Szczegółowe informacje dotyczące programów są dostępne tutaj.
Do programów można zgłosić się dzwoniąc pod numer telefonu: +48 255 77 77 lub poprzez formularz kontaktowy

Lista programów, do których przyjmujemy zgłoszenia:

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”

Głównym celem programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktykę.
Program prowadzi dr Iwanna Dubczak
Szczegółowe informacje  znajdziecie Państwo tutaj:
Program osteoporoza Mazowsze – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (cmwum.pl)

„Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

Głównym celem projektu jest wdrożenie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku od 50 do 70 lat, zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już występującymi urazami. Są one kierowane do właściwego Specjalistycznego Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy. Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy, szczególnie u kobiet będących w wieku aktywności zawodowej i umożliwienie leczenia choroby na wczesnym etapie.
Program prowadzi dr Krzysztof Pajączek
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:
Osteoporoza – program NIGRiR – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (cmwum.pl)

„Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

Celem głównym jest wzrost świadomości społecznej na temat nowotworów głowy i szyi.
Program prowadzi dr Krzysztof Pajączek
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:
Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (cmwum.pl)

„Program przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

Celem projektu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa. Program obejmuje działania edukacyjno-diagnostyczno-terapeutyczne.
Program prowadzi dr Marek Posobkiewicz
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:
Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (cmwum.pl)

„Profilaktyka cukrzycy”

Celem projektu jest podnoszenie świadomości i upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania cukrzycy wśród osób powyżej 60. roku życia oraz zwiększenie wykrywalności cukrzycy i poprawa stanu zdrowia uczestników projektu.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:
Program profilaktyki cukrzycy – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (cmwum.pl)

„Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym”

Głównym celem programu jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme, oraz zwiększenie dostępności diagnostyki tej choroby.
Program prowadzi dr Paweł Abramczyk
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:
Program profilaktyki chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (cmwum.pl)

„Program profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

Głównym celem jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme, poprzez działania edukacyjno-informacyjne i diagnostyczne wśród osób aktywnych zawodowej (w wieku 15+), ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup ryzyka ze względu na wykonywany zawód i uprawiane hobby.
Program prowadzi dr Krzysztof Pajączek
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:
Program profilaktyki chorób odkleszczowych – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (cmwum.pl)

„Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki i wczesnej diagnostyki nowotworów głowy i szyi oraz wsparcia emocjonalnego dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
Program prowadzi dr Krzysztof Pajączek
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:
Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (cmwum.pl)

„Program profilaktyczny wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów w WIM”

Program jest skierowany do osób, które podejrzewają u siebie występowanie reumatoidalnego zapalenia stawów, które chcą zostać włączone do programu profilaktyki wczesnego wykrywania RZS w Wojskowym Instytucie Medycznym.
RZS jest przewlekłą chorobą układu tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. Najczęściej jest diagnozowane u osób powyżej 16. roku życia, jednak najwięcej osób zapada na tę chorobę w wieku od 30 do 50 lat. Celem programu jest jak najszybsze wykrywanie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów.
Program prowadzi Wojciech Moskal oraz dr Krzysztof Pajączek
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:
Program wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (cmwum.pl)

Udostępnij