Program profilaktyki cukrzycy

Program profilaktyki cukrzycy

Według definicji przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), cukrzyca to grupa chorób metabolicznych, charakteryzującą się podwyższonym poziomem glukozy we krwi, wynikającym z nieprawidłowego wydzielania i/lub działania insuliny. Insulina jest hormonem wytwarzanym w trzustce, a dokładniej w komórkach β wysp Langerhansa, odpowiedzialnym za metabolizm węglowodanów. Jej rolę możemy porównać do klucza, który otwiera drzwi do wnętrza komórek, krążącym we krwi cząsteczkom glukozy. To one stanowią „paliwo biologiczne” dla naszego organizmu.

Z powodu rozpowszechnienia cukrzyca została uznana za pierwszą niezakaźną epidemią na świecie. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią ponad 3 mln osób, w tym ok. 750 tys. nie wie o swojej chorobie i pozostaje niezdiagnozowanych. Osób ze stanem przedcukrzycowym jest 2-4-krotnie więcej niż diabetyków.

Z uwagi na przyczyny i przebieg cukrzycy wyróżnia się dwa podstawowe typy choroby: cukrzycę typu 1 i cukrzycę typu 2.

Cukrzyca typu 1, zwana insulinozależną, to choroba autoimmunologiczna. Rozwija się ona w wyniku „błędu” układu odpornościowego, który z niewiadomych przyczyn niszczy zdrowe komórki trzustki produkujące insulinę. W wyniku opisanej autoagresji dochodzi do znacznych deficytów lub zupełnego braku insuliny w organizmie. Dlatego też jedynym możliwym sposobem leczenia jest przyjmowanie insuliny do końca życia. Cukrzyca typu 1 występuje głównie u dzieci i młodych dorosłych, chociaż może się ujawnić w każdym wieku.

Natomiast cukrzyca typu 2 należy do grupy tzw. chorób cywilizacyjnych, czyli determinowanych głównie stylem życia. Wynika ona m.in.  ze zmniejszenia wrażliwości tkanek na działanie insuliny, czyli tzw. insulinooporności i/lub upośledzonego wydzielania insuliny i dotyczy ok. 90 proc. przypadków zachorowań. Do niedawna chorowały na nią głownie osoby starsze, ale wraz z epidemią otyłości, coraz częściej dotyka „małych pacjentów”. Dobra wiadomość jest taka, że o ile nie istnieje żadna skuteczna metoda zapobiegania cukrzycy typu 1 – zarówno w populacji ogólnej, jak i u osób z grup ryzyka, to cukrzycy typu 2 można uniknąć.

Celem Programu „Profilaktyka cukrzycy” jest upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki cukrzycy wśród osób powyżej 60. r. ż., a także  zwiększenie wykrywalności choroby i poprawa stanu zdrowia uczestników projektu.

Uczestnikami Programu mogą być osoby łącznie spełniające poniższe kryteria:

  • w wieku powyżej 60. r. ż.,
  • z niezdiagnozowaną cukrzycą,
  • zamieszkające województwo mazowieckie.

Dlaczego warto wziąć udział w Programie?

Uczestnicy Programu mogą liczyć na bezpłatne badania profilaktyczneZakres badań obejmuje: oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika masy ciała (BMI) oraz wskaźnika talia-biodra (WHR), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę wykrytych przewlekłych powikłań cukrzycy, a także oznaczenia hemoglobiny glikowanej HbA1c u pacjentów z wynikiem glikemii przygodnej ≥ 200 mg/dl
(11,1 mmol/l).

Osoby, u których wyniki badań potwierdzają wysoki poziom glukozy we krwi lub inne wskaźniki, będą sugerowały występowanie cukrzycy lub stanu zagrożenia zdrowia, otrzymają rekomendację udania się do poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w celu wykonania dalszych badań i potwierdzenia diagnozy w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Udział w programie jest BEZPŁATNY!

W celu zgłoszenia się do udziału w Programie prosimy o kontakt z Centrum Medycznym WUM pod numerem telefonu +48 22 250 28 08 czynny od pn. do pt. w godzinach 11.00-15.00 lub za pośrednictwem maila: programy.zdrowotne@cmwum.pl lub formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”.


Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych RPO WM 2014-2020

Udostępnij