Program Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Program Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Choroby układu krążenia (CHUK) stanowią główną przyczynę zgonów zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Niestety, mimo poprawy diagnostyki i leczenia umieralność z powodu CHUK w naszym kraju należy do najwyższych w Europie. Eksperci nie mają wątpliwości, że winne jest nasze podejście do profilaktyki pierwotnej.

Bo na CHUK w dużej mierze pracujemy sami przez całe życie. Jak? Spożywając nadmierną ilość kwasów tłuszczowych nasyconych, cholesterolu i cukru, zapominając o regularnej aktywności fizycznej, paląc tytoń, nadużywając alkoholu i żyjąc przewlekłym stresie. Efekt to niepokojące statystyki, według których zawały serca dotykają ok. 80 tys. Polaków rocznie, natomiast z powodu udarów mózgu każdego roku leczonych jest ok. 75 tys. pacjentów.

Z myślą o osobach szczególnie narażonych na CHUK został opracowany „Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK)” NFZ. Jego główne cele to podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat ryzyka sercowo-naczyniowego, a także zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu CHUK.

Program dedykowany jest osobom, które spełniają następujące kryteria:

– są w wieku od 35 do 65 lat,
– nie zdiagnozowano u nich dotychczas chorób układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek lub rodzinnej hipercholesterolemii,
– w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy.

Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

 Co czeka Cię w ramach Programu?

W Centrum Medycznym WUM wizyty kwalifikujące do Programu przeprowadzane są przez pielęgniarkę. Pierwsza z nich polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wykonaniu podstawowych pomiarów, w tym obwodu talii, masy ciała, wzrostu, wskaźnika masy ciała (BMI) i ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, to otrzymuje skierowanie na badania biochemiczne krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL‑cholesterolu, HDL‑cholesterolu, triglicerydów i glukozy). O wynikach badania powiadamiany jest telefonicznie przez pielęgniarkę. Następnie pacjent albo kończy udział w programie albo kierowany jest do lekarza POZ z zaleceniami od pielęgniarki.

Co zyskasz w ramach Programu?

To, co bezcenne, czyli wiedzę na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, a jeśli zostaniesz zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka, będziesz miał szansę na wczesne wykrycie choroby i leczenie.  

Udział w programie jest BEZPŁATNY!

W celu zgłoszenia się do udziału w Programie prosimy o kontakt z Centrum Medycznym WUM pod numerem telefonu +48 22 250 28 08 czynny od pn. do pt. w godzinach 11.00-15.00 lub za pośrednictwem maila: programy.zdrowotne@cmwum.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (tutaj)

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką chorób układu krążenia są finansowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Udostępnij