Program osteoporoza Mazowsze

Program osteoporoza Mazowsze

Nasza przychodnia we współpracy z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego jest realizatorem „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Informujemy o rozpoczęciu zapisów na szkolenie, prowadzone przez Panią dr n. med. Iwannę Dubczak, lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, reumatologii i nefrologii. Szczegóły tutaj.

Program finansowany jest przez Województwo Mazowieckie.

Głównym celem programu jest: uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu korzystających z edukacji zdrowotnej.

W celu zgłoszenia się do Programu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 255 – 77 – 77 oraz umówienie wizyty u Pani Doktor Iwanny Dubczak.

Kto może zgłosić się do programu?
Każda osoba, chcąca skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku osteoporozy, powinna spełnić następujące kryteria formalne i medyczne.

Kryteria formalne:

 1. Kobiety które ukończyły 65 rok życia,
 2. Mężczyźni którzy ukończyli 75 rok życia,
 3. Kobiety oraz mężczyźni muszą zamieszkiwać województwo mazowieckie,
 4. Kobiety w wieku 40 – 64 lata z poniższymi czynnikami ryzyka:
 • nadczynność przytarczyc,
 • nadczynność kory nadnerczy,
 • nadczynność tarczycy,
 • akromegalia,
 • cukrzyca typu 1,
 • endometrioza,
 • hiperprolaktynemia,
 • hipogonadyzm (pierwotny i wtórny),
 • wydzielanie peptydu podobnego do parathormonu (PTHrP) przez nowotwór,
 • choroba Addisona.
 • zaburzenia trawienia lub wchłaniania (głównie celiakia),
 • stan po resekcji żołądka lub jelit,
 • stan po operacjach bariatrycznych,
 • choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),
 • przewlekłe choroby wątroby z cholestazą (zwłaszcza pierwotna marskość żółciowa u kobiet lub bez, żywienie pozajelitowe).
 • nefropatie z ucieczką wapnia i fosforu,
 • zespół nerczycowy,
 • przewlekła choroba nerek,
 • zwłaszcza w okresie leczenia nerko zastępczego.
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • łuszczycowe zapalenie stawów.
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • mukowiscydoza.
 • szpiczak plazmocytowy,
 • białaczka szpikowa,
 • chłoniaki,
 • hemofila,
 • mastocytoza układowa,
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa,
 • talasemie,
 • sarkoidoza.
 •  
 • nerki, płuc, serca, komórek krwiotwórczych, wątroby – głównie wpływ leków.
 • GKS,
 • hormony tarczycy w dużych dawkach,
 • leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina),
 • heparyna (zwłaszcza niefrakcjonowana),
 • antagoniści witaminy K,
 • cyklosporyna,
 • leki immunosupresyjne w dużych dawkach i inne antymetabolity,
 • żywice wiążące kwasy żółciowe (np. cholestyramina),
 • analogi gonadoliberyny,
 • pochodne tiazolidynodionu (pioglitazon),
 • tamoksifen (u kobiet przed menopauzą),
 • inhibitory aromatazy,
 • inhibitory pompy protonowej,
 • leki przeciwretrowirusowe.
 • GKS,
 • hormony tarczycy w dużych dawkach,
 • leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina),
 • heparyna (zwłaszcza niefrakcjonowana),
 • antagoniści witaminy K,
 • cyklosporyna,
 • leki immunosupresyjne w dużych dawkach i inne antymetabolity,
 • żywice wiążące kwasy żółciowe (np. cholestyramina),
 • analogi gonadoliberyny,
 • pochodne tiazolidynodionu (pioglitazon),
 • tamoksifen (u kobiet przed menopauzą),
 • inhibitory aromatazy,
 • inhibitory pompy protonowej,
 • leki przeciwretrowirusowe.
 • GKS,
 • hormony tarczycy w dużych dawkach,
 • leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina),
 • heparyna (zwłaszcza niefrakcjonowana),
 • antagoniści witaminy K,
 • cyklosporyna,
 • leki immunosupresyjne w dużych dawkach i inne antymetabolity,
 • żywice wiążące kwasy żółciowe (np. cholestyramina),
 • analogi gonadoliberyny,
 • pochodne tiazolidynodionu (pioglitazon),
 • tamoksifen (u kobiet przed menopauzą),
 • inhibitory aromatazy,
 • inhibitory pompy protonowej,
 • leki przeciwretrowirusowe.
 • GKS,
 • hormony tarczycy w dużych dawkach,
 • leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina),
 • heparyna (zwłaszcza niefrakcjonowana),
 • antagoniści witaminy K,
 • cyklosporyna,
 • leki immunosupresyjne w dużych dawkach i inne antymetabolity,
 • żywice wiążące kwasy żółciowe (np. cholestyramina),
 • analogi gonadoliberyny,
 • pochodne tiazolidynodionu (pioglitazon),
 • tamoksifen (u kobiet przed menopauzą),
 • inhibitory aromatazy,
 • inhibitory pompy protonowej,
 • leki przeciwretrowirusowe.

Kryteria formalne:

 1. Kobiety które ukończyły 65 rok życia,
 2. Mężczyźni którzy ukończyli 75 rok życia,
 3. Kobiety oraz mężczyźni muszą zamieszkiwać województwo mazowieckie,
 4. Kobiety w wieku 40 – 64 lata z poniższymi czynnikami ryzyka:

 

a) zaburzenia hormonalne

 • nadczynność przytarczyc,
 • nadczynność kory nadnerczy,
 • nadczynność tarczycy,
 • akromegalia,
 • cukrzyca typu 1,
 • endometrioza,
 • hiperprolaktynemia,
 • hipogonadyzm (pierwotny i wtórny),
 • wydzielanie peptydu podobnego do parathormonu (PTHrP) przez nowotwór,
 • choroba Addisona.

b) choroby układu pokarmowego

 • zaburzenia trawienia lub wchłaniania (głównie celiakia),
 • stan po resekcji żołądka lub jelit,
 • stan po operacjach bariatrycznych,
 • choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),
 • przewlekłe choroby wątroby z cholestazą (zwłaszcza pierwotna marskość żółciowa u kobiet lub bez, żywienie pozajelitowe).

c) choroby nerek

 • nefropatie z ucieczką wapnia i fosforu,
 • zespół nerczycowy,
 • przewlekła choroba nerek,
 • zwłaszcza w okresie leczenia nerko zastępczego.

d) choroby reumatyczne

 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • łuszczycowe zapalenie stawów.

e) choroby układu oddechowego

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • mukowiscydoza.

f) choroby szpiku i krwi

 • szpiczak plazmocytowy,
 • białaczka szpikowa,
 • chłoniaki,
 • hemofila,
 • mastocytoza układowa,
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa,
 • talasemie,
 • sarkoidoza.

g) hiperwitaminoza A.

h) stan po przeszczepieniu narządu

 • nerki, płuc, serca, komórek krwiotwórczych, wątroby – głównie wpływ leków.

i) zażywane leki :

 • GKS,
 • hormony tarczycy w dużych dawkach,
 • leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina),
 • heparyna (zwłaszcza niefrakcjonowana),
 • antagoniści witaminy K,
 • cyklosporyna,
 • leki immunosupresyjne w dużych dawkach i inne antymetabolity,
 • żywice wiążące kwasy żółciowe (np. cholestyramina),
 • analogi gonadoliberyny,
 • pochodne tiazolidynodionu (pioglitazon),
 • tamoksifen (u kobiet przed menopauzą),
 • inhibitory aromatazy,
 • inhibitory pompy protonowej,
 • leki przeciwretrowirusowe.

j) unieruchomienie.

k) przebyte złamania.

l) sarkopenia – zmniejszenie masy, siły i sprawności mięśni szkieletowych związane z procesem starzenia się lub współistniejącymi chorobami).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  Udostępnij