Program KORDIAN. Profilaktyka chorób kardiologicznych

Program KORDIAN. Profilaktyka chorób kardiologicznych

Choroby układu sercowo-naczyniowego rozwijają się długo. Często powodem jest prowadzenie niezdrowego trybu życia. W konsekwencji może to prowadzić do zawału, udaru lub niepełnosprawności wynikających z występujących powikłań. Do tego rodzaju problemów prowadzą między innymi miażdżyca tętnic, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze.

Miażdżyca

Miażdżyca to bardzo groźna, przewlekła choroba zapalna tętnic, która polega na stopniowym zwężaniu się ich światła z powodu odkładającego się w nich cholesterolu (tzw. złego cholesterolu – LDL). Odkłada się on w tętnicach w formie tzw. blaszek miażdżycowych. Najpierw cząsteczki cholesterolu przenikają do uszkodzonej ściany tętnicy (np. przez toksyny z dymu tytoniowego, patogeny lub wolne rodniki). Potem tworzy się w tym miejscu blaszka miażdżycowa, która jest zbudowana głównie z cholesterolu, ale także z wapnia i tkanki łącznej. Jeśli blaszka miażdżycowa dalej rośnie, stopniowo coraz bardziej zwężając światło tętnicy, to może w końcu znacznie ograniczyć przepływ krwi. Blaszki miażdżycowe mogą też pękać. Jeśli tak się stanie, powstaje zakrzep, który może całkowicie zablokować tętnicę.

Warto wiedzieć, że…

Miażdżyca może rozwijać się po cichu już od najmłodszych lat, ale objawy kliniczne zwykle pojawiają się dopiero po 50. roku życia. Do rozwoju tej choroby przyczyniają się zarówno czynniki genetyczne (wrodzone), zwłaszcza te dotyczące metabolizmu lipidów (tłuszczów), jak i środowiskowe, a więc głównie związane ze stylem życia (np. palenie papierosów, sposób żywienia, poziom aktywności fizycznej, poziom stresu).

Nadciśnienie

Nadciśnienie to inaczej wysokie ciśnienie. Według kardiologów w Polsce żyje co najmniej 9,5 mln osób chorych na nadciśnienie, ale ponad 40 proc. z nich o tym nie wie. O nadciśnieniu tętniczym mówimy wtedy, kiedy średnie wartości ciśnienia tętniczego, uzyskane w co najmniej dwóch odrębnych pomiarach, są równe lub przekraczają wartość 140/90 mmHg (140 mmHg dla ciśnienia skurczowego, 90 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego). Jednak powodem do niepokoju jest już ciśnienie skurczowe w wysokości 130 mmHg.

 

Niezdrowy tryb życia

Choć istnieje grupa chorych, którzy mają wrodzone problemy skutkujące chorobami naczyniowymi, to olbrzymia część chorych „zapracowuje” sobie na nie dietą zbyt bogatą w tłuszcz, cukier, a zawierającą mało warzyw, brakiem ruchu, paleniem tytoniu i nadużywaniem alkoholu. Dlatego zdrowy tryb życia jest najlepszym sposobem na uniknięcie chorób naczyniowych.

Dla narażonych na te choroby opracowany został program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego KORDIAN.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • masz powyżej 18 lat, jesteś aktywny zawodowo
 • jesteś osobą z uprawnieniami emerytalnymi, ale w dalszym ciągu jesteś aktywny zawodowo
 • jesteś osobą bezrobotną, gotową do podjęcia pracy
 • podejrzewano u Ciebie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie leczyłeś się z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego
 • nie korzystasz z Programu Chorób Układu Krążenia realizowanego przez NFZ.

Program realizowany jest w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak i kiedy się zapisać?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz się do

DZIAŁU OBSŁUGI PACJENTA
tel.: +48 22 255 77 77
e-mail: kontakt@cmwum.pl

Przed wizytą wstępną proszę o pobranie, wydrukowanie i uzupełnianie formularzy zgłoszeniowych (do pobrania tutaj ). Przed wizytą należy zgłosić się do gabinetu zabiegowego na pomiary z pierwszej strony formularza. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu z rejestracją CM WUM

Co Cię czeka?

Konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne:

Lekarz na podstawie badania wstępnego i pomocniczych badań diagnostycznych, takich jak np. EKG, oceni, z jakiej części programu odniesiesz największą korzyść.

Możesz się spodziewać m.in. następujących badań diagnostycznych:

 • badanie EKGw stanie spoczynku,
 • badanie lipidogramu,
 • pomiar poziomu glukozy,
 • badanie kreatyniny
 • obliczenie wartości GFRwg MDRD,
 • poradaspecjalistyczna/kardiologiczna
 • diagnostyka genetyczna techniką NGS – badanie probanta
 • diagnostyka kaskadowa krewnych pacjenta z FH – sekwencjonowanie techniką 

Wszyscy pacjenci będą korzystać z porad edukacyjnych dotyczących możliwości poprawy jakości życia poprzez aktywność fizyczną.

Co przygotować?

Na wizytę weź dowód osobisty. Na niektóre badania trzeba będzie przyjść na czczo.

Co zyskasz?

 • Konsultacje medyczne i badania diagnostyczne (konieczność realizacji poszczególnych badań wynika z decyzji lekarza),
 • wiedzę, jak się chronić przed chorobami naczyniowymi.

Głównym celem programu KORDIAN jest zwiększenie świadomości na temat chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez edukację i aktywną profilaktykę.

Program POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN) jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431).

Udostępnij