Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa

Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa

Pracodawców zapraszamy do zgłaszania pracowników, do udziału w Programie profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa prowadzonego przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji*.

Jego celem jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób aktywnych zawodowo dzięki przeprowadzeniu działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Kwalifikacja odbywa się przez wypełnienie elektronicznego kwestionariusza przesiewowego. W celu zgłoszenia się do udziału w programie prosimy o kontakt:
1. Pod numerem telefonu +48 22 255 77 77 wew. 5 (świadczenia medycyny pracy)
2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej (kliknij tutaj)
3. Aplikować można również online (kliknij tutaj).

Projekt dedykowany jest wszystkim osobom aktywnym zawodowo, w wieku 18 – 65 lat, narażonym ze względu na wykonywany zawód na dolegliwości ze strony kręgosłupa.

Każdy pracownik, zakładów pracy biorących udział w projekcie, zostanie poddany badaniu przesiewowemu. Badanie przesiewowe opiera się na wypełnieniu kwestionariusza, służącego do oceny częstości występowania i rodzaju dolegliwości bólowych kręgosłupa. Wystarczy odpowiedzieć na 17 krótkich pytań. 

Zakłady pracy mogą zgłaszać do programu pracowników:

– w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat) z przewlekłymi bólami kręgosłupa utrzymującymi się powyżej 3 miesięcy, którzy w pytaniach kwestionariusza przesiewowego dotyczących oceny czynników ryzyka i stratyfikacji pacjenta uzyskali wynik ≥ 4,

– w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat) z przewlekłymi bólami kręgosłupa powyżej 3 miesięcy obserwacji, którzy w pytaniach kwestionariusza przesiewowego dotyczących zapalnego bólu kręgosłupa uzyskali wynik ≥ 4. 

Kryteria wykluczające z programu:

– przebyty uraz kręgosłupa,
– rozpoznana i leczona choroba autoimmunologiczna, w tym pod kątem bólów przewlekłych kręgosłupa,
– rozpoznana i leczona przewlekle farmakologicznie i/lub operacyjnie choroba kręgosłupa,
– kiedykolwiek przebyta choroba nowotworowa.

W trakcie wizyty lekarz medycyny pracy zleca zakwalifikowanym osobom badania laboratoryjne oraz diagnostyczne i dokonuje identyfikacji tak zwanych żółtych i czerwonych flag. Pacjenci z identyfikacją żółtej flagi zostaną skierowani na warsztaty z rehabilitacji ruchowej. Pacjenci z identyfikacją czerwonej flagi będą kierowani do ośrodka specjalistycznego, w celu dalszego leczenia (nieobjętego działaniami Projektu) zapalnego bólu kręgosłupa.

Czy wiesz, że…

– Na ból kręgosłupa skarży się niemal 80 procent Polaków.

– Ograniczona aktywność fizyczna i niekorzystne warunki pracy podczas pandemii spowodowały wiele schorzeń, związanych z nieprawidłowością funkcjonowania między innymi odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa.

– Podczas pandemii blisko połowa Polaków przytyła średnio 5 do 7 kilogramów. Nadwaga również może być przyczyną dolegliwości związanych z bólem pleców.

*Projekt realizowany przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher w Warszawie, w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Udostępnij