Profilaktyka 40+

Profilaktyka 40+

Pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia 

CM WUM realizuje Program Profilaktyka 40 PLUS, który zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet diagnostyczny dla kobiet zawiera badania:

– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
– stężenie glukozy we krwi,
– AlAT, AspAT, GGTP,
– poziom kreatyniny we krwi,
– badanie ogólne moczu,
– poziom kwasu moczowego we krwi,
– krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn to:

– morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi,
– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
– stężenie glukozy we krwi,
– AlAT, AspAT, GGTP,
– poziom kreatyniny we krwi,
– badanie ogólne moczu,
– poziom kwasu moczowego we krwi,
– krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),
– PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

– pomiar ciśnienia tętniczego,
– pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
– ocena miarowości rytmu serca.

JAK SKORZYSTAĆ Z BADAŃ:

  • należy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl,
  • wypełnić ankietę Profilaktyka 40 PLUS,
  • po jej uzupełnieniu wygenerować e-skierowanie na pakiet badań, jego generowanie trwa do 2 dni roboczych,
  • zgłosić się na badania w placówce, która realizuje program, koniecznie zabrać ze sobą dowód osobisty.

Jeżeli nie korzystamy z IKP e-skierowanie można otrzymać za pośrednictwem Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 135 39 53
Zapraszamy na badanie do CM WUM. Zapisy przyjmujemy numerem telefonu 22 255 77 77 oraz adresem e-mail kontakt@cmwum.pl

Wyniki badań będą do odbioru w placówce, w której zostały wykonane.

Udostępnij