Praca w Centrum Medycznym WUM

Praca w Centrum Medycznym WUM

Zatrudnimy specjalistkę/ specjalistę do spraw kadrowych.

Wymagane jest co najmniej trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku. Mile widziane, w branży medycznej. Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe.
Jeżeli masz doświadczenie, łatwo nawiązujesz relacje z ludźmi, a polityka firmowa i procedury są Ci znane, czekamy na Twoje CV.

Nasz wymagania:
– bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność i skrupulatność,
– wysokie umiejętności komunikacyjne/ praca w zespole,
– skuteczne działanie w zmiennych okolicznościach i pod presją czasu.

Proponujemy zatrudnienie na umowę zlecenie bądź umowę o pracę. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@cmwum.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na wybrane zgłoszenia oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Zgłoszenia rozpatrujemy na bieżąco. W zgłoszeniu prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV i załączonych dokumentach na potrzebę przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o, z siedzibą ul. J. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa.”

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o, z siedzibą ul. J. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa, jako pracodawca..

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane zgromadzone w ramach tego procesu rekrutacji będą przechowywane do jego zakończenia.​ Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnij