Shingrix już w CMWUM – profilaktyka półpaśca

Shingrix już w CMWUM – profilaktyka półpaśca

Skuteczność powyżej 90 proc. u osób mających 50 lat i więcej, dekada ochrony i bezpieczeństwo – tak działa Shingrix – pierwsza szczepionka przeciw półpaścowi. Poznaj powody, dla których warto przyjść do Centrum Medycznego WUM i dołączyć do zaszczepionych i zabezpieczonych…

Co warto wiedzieć o półpaścu?

Bolesne i swędzące pęcherzyki zlokalizowane wzdłuż przebiegu nerwów występujące jednostronnie? Tak to „ON” – półpasiec. Ostra wirusowa choroba zakaźna, wywoływana przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV – varicella-zoster virus), który po pierwotnym zakażeniu wywołuje ospę wietrzną. Po wyzdrowieniu z ospy wietrznej, wirus VZV pozostaje w organizmie w grzbietowych zwojach nerwowych w postaci uśpionej, nieaktywnej, co określa się jako latencję wirusa.

Z przyczyn, które nie zostały w pełni poznane, najprawdopodobniej z powodu spadku odporności, wiele lat później dochodzi do mnożenia się wirusa VZV i reaktywacji zakażenia, co klinicznie objawia się jako półpasiec. Wspomniany spadek odporności może wynikać z osłabienia układu immunologicznego związanego z wiekiem, chorób współistniejących lub przyjmowania leków immunosupresyjnych.

Prognozy dotyczące zapadalności na półpasiec nie są optymistyczne. W związku ze starzeniem się społeczeństw, wzrostem zachorowalności na choroby nowotworowe, a także częstszym stosowaniem terapii zaburzających odporność, liczba chorych, u których wirus wybudzi się z latencji będzie rosła. Dodatkowo ostatnie badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych potwierdzają zwiększone ryzyko zachorowania na półpasiec po przechorowaniu choroby COVID-19.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciw półpaścowi?

  1. Przede wszystkim dlatego, że półpasiec nie jedno ma imię. Wyróżniamy postać uogólnioną lub rozsianą, oczną ze zmianami owrzodzenia rogówki, krwotoczną przebiegającą z wylewami do skóry, a także zgorzelinową, w której dochodzi do rozpadu zmian skórnych z pozostawieniem zgorzelinowych owrzodzeń.
  2. Kolejny powód to powikłania. Półpasiec nie zawsze kończy się wraz z odpadającym strupkiem. Jego najczęstszym powikłaniem, zwłaszcza u osób starszych, jest neuralgia popółpaścowa, czyli przewlekły ból w miejscu występowania wykwitów. Chociaż u większości neuralgia popółpaścowa ustępuje w ciągu od kilku tygodni do miesięcy, to u niektórych pacjentów silne bóle mogą utrzymywać się przez wiele lat i znacznie obniżać jakość życia. W Stanach Zjednoczonych neuralgia popółpaścowa jest wymieniana jako piąta co do częstości przyczyna samobójstw wśród osób w starszym wieku. Do innych powikłań półpaśca należą wtórne nadkażenia bakteryjne (Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes), a także martwicze zapalenie powięzi. Powikłaniem półpaśca ocznego jest porażenie mięśni okoruchowych lub zapalenie rogówki, które może być przyczyną utraty wzroku. W przypadku zapalenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego może rozwinąć się niedosłuch, rzadziej trwała utrata słuchu.
  3. Powód numer 3 to zwiększone ryzyko udaru mózgu, szczególnie w pierwszym miesiącu po zachorowaniu na półpasiec i utrzymujące się nawet do roku od ustąpienia zmian skórnych.
  4. Powód numer 4 to bycie sprytnym i stawianie na profilaktykę. Zwłaszcza, że na szczepionkę Shingrix czekaliśmy 5 lat. Do obrotu w Unii Europejskiej została w 2018 r. i dopiero w marcu 2023 r. pojawiła się w naszych aptekach.
  5. Kolejny argument to jej skuteczność w zapobieganiu półpaścowi i neuralgii popółpaścowej wynosząca powyżej 90 proc. u osób mających 50 lat i więcej. Dodatkowo ochrona utrzymuje się do 10 lat po szczepieniu. Za dołączeniem do zaszczepionych i zabezpieczonych przemawia także bezpieczeństwo Shingrix. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: ból w miejscu wstrzyknięcia, bóle mięśni, zmęczenie i ból głowy. Większość reakcji, zarówno miejscowych, jak i ogólnoustrojowych, miała nasilenie łagodne do umiarkowanego, przy czym reakcje te były krótkotrwałe (1–3 dni).

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Tak naprawdę tylko dwie rzeczy. Po pierwsze: szczepionka przeciw półpaścowi jest wskazana do profilaktyki półpaśca oraz neuralgii popółpaścowej u osób w wieku 50 lat i starszych, a także dorosłych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec. Po drugie: cykl szczepienia składa się z 2 dawek podawanych we wstrzyknięciu, w odstępie 2 miesięcy. W razie potrzeby drugą dawkę można podać później, ale w ciągu 6 miesięcy po pierwszej dawce. W Centrum Medycznym WUM dla wszystkich stawiających na profilaktykę mamy specjalną ofertę:

Szczepienie przeciw półpaścowi – Shingrix – 990 zł (1 dawka)

Udostępnij