Pakiet Zdrowa Firma

Pakiet Zdrowa Firma

Proponujemy szeroki zakres usług dla pracodawców, którzy chcą objąć swoich pracowników kompleksową opieką zdrowotną. Pakiety dedykowane są firmom małym, średnim i dużym. Zakres usług medycznych jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb i wymagań przedsiębiorców.

W ramach pakietu Zdrowa Firma zapewniamy opiekę najlepszych specjalistów, diagnostykę z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu oraz szybkość wykonywania badań i prowadzenia konsultacji.

W ramach pakietu oferowany jest między innymi:

  • szeroki zakres badań,
  • nowoczesna diagnostyka,
  • rehabilitacja,
  • opieka interdyscyplinarnego zespołu lekarzy,
  • profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Ocena i monitoring stanu zdrowia pacjentów realizowane są w czterech etapach obejmujących:

  • podstawowe badania i testy określające stan zdrowia pracownika,
  • opracowanie przez lekarza specjalistę indywidualnego planu badań diagnostycznych,
  • pogłębiona diagnostyka: EKG, RTG, USG, spirometria, testy COVID-19,
  • wyznaczenie celów zdrowotnych, w tym zaleceń profilaktycznych i terapeutycznych.

Wybrane badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarskie mogą być prowadzone w siedzibie firmy lub w formie teleporad.

Medycyna pracy

Pracodawcy wkrótce będą mieli obowiązek wysłania pracowników na badania okresowe, jeżeli wcześniej skorzystali z możliwości zawieszenia kierowania do lekarzy medycyny pracy w związku z pandemią Covid-19. Warto wybrać jedną z najlepszych propozycji na rynku.

– Podczas pandemii ważność badań okresowych została wydłużona, niektóre konsultacje prowadzone były online. Mimo że wciąż obowiązują przepisy wprowadzone przed dwoma laty, myślę, że jest to idealny moment na to, by profilaktyk spotkał się z pracownikiem – mówi Marek Posobkiewicz, lekarz internista, były Główny Inspektor Sanitarny, prowadzący badania z zakresu Medycyny Pracy w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o nadrobienie zaniedbań profilaktycznych, które nie zawsze musiały wiązać się z lekceważeniem ze strony pracodawcy lub pracownika, ale wynikały z panującej sytuacji epidemiologicznej – dodaje.

– Pamiętajmy, ile czasu spędzamy w miejscu pracy, dlatego nie powinno ono wpływać niekorzystnie na stan naszego zdrowia. Pracodawca ma obowiązek zapewnić nam jak najlepsze warunki pracy, ale również sprawdzić, czy my spełniamy wymogi, niezbędne do jej wykonywania – mówi Marek Posobkiewicz . Dzięki badaniom okresowym z zakresu medycyny pracy możemy wychwycić zmiany stanu zdrowia pracownika, zanim on sam zacznie odczuwać dolegliwości. W ten sposób możemy zapobiec poważnym powikłaniom, inwalidztwu, a nawet zgonowi – wyjaśnia.

Obowiązkowe badania medycyny pracy

Wśród nich CM WUM proponuje:

badania wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe niekorzystne czynniki.

Badania okresowe – u osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badania kontrolne – obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego, kto był na zwolnieniu dłużej niż 30 dni.

Firmom proponowane są nowoczesne rozwiązanie pozwalające na zdalne wystawianie

e-skierowań, przesyłanie orzeczeń lekarskich oraz prowadzenie e-kalendarza badań i konsultacji pracowników.

Więcej informacji (kliknij tutaj)

Udostępnij