Osteoporoza – program NIGRiR

Osteoporoza – program NIGRiR

Nasza przychodnia we współpracy z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji prowadzi „Ogólnopolski program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych”.

Głównym celem projektu jest wdrożenie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwego Specjalistycznego Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy.
Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy, szczególnie u kobiet będących w wieku aktywności zawodowej i umożliwienie leczenia choroby na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na powodzenie leczenia i szanse utrzymania dobrego zdrowia pacjentek.

Do programu zakwalifikują się:

 • Kobiety w wieku 50 – 70 lat
 • Deklarujące pracę zawodową lub chęć podjęcia zatrudnienia
 • Kobiety u których nie zdiagnozowano osteoporozy
 • Kobiety u których zdiagnozowano osteoporozę, ale nie są czynnymi pacjentkami innego ośrodka leczenia osteoporozy.

Wśród czynników ryzyka wystąpienia osteoporozy u kobiet wymienia się:

 • Złamania w poprzednich latach,
 • Nieodpowiednią dietę,
 • Zbyt niską dawkę wapnia i witaminy D w diecie,
 • Skłonność do upadków,
 • Siedzący tryb życia,
 • Późna pierwsza miesiączka,
 • Czynniki genetyczne,
 • Kawa,
 • Papierosy,
 • Choroby tarczycy,
 • Leki, szczególnie – glikokortykosteroidy, hormony, leki przeciwpadaczkowe
 • Brak nasłonecznienia,
 • Niska masa ciała,
 • Wiek powyżej 50 lat,
 • Wczesna menopauza,
 • Sarkopenia – zanik mięśni,
 • Zły stan uzębienia,
 • Zmiany w układzie nerwowym,
 • Unieruchomienie.

Diagnostyka pogłębiona, czyli co przysługuje kobietom z podwyższonym ryzykiem złamań wg. Kalkulatora FRAX lub z dokonanym złamaniem niskoenergetycznym.

Pacjentki, które spełnią kryteria włączające do programu oraz ich badanie FRAX wskazuje na ryzyko rozwoju Osteoporozy, otrzymują Skierowanie do Specjalistycznego Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy, gdzie przejdą szczegółowe badania oraz diagnostykę.
Zapraszamy do udziału w Programie!

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (tutaj)

Udostępnij