CM WUM zdobywcą Godła Najwyższa Jakość Quality International

CM WUM zdobywcą Godła Najwyższa Jakość Quality International

Nagroda została przyznana za najwyższą jakość świadczonych usług medycznych. Kapituła wysoko oceniła nowoczesną diagnostykę, skuteczność realizowanych programów edukacyjno-profilaktycznych oraz zespół specjalistów pracujących w CM WUM.

CM WUM już od dwudziestu lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie.
Bardzo cieszymy się z tej nagrody, ponieważ stanowi ona potwierdzenie jakości oferowanych przez nas usług – mówi Justyna Mieszalska, Prezes CM WUM.
Zatrudniamy interdyscyplinarny zespół lekarzy oraz przedstawicieli kadry akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Opieką obejmujemy pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczymy też usługi komercyjne – dodaje.

Godłem nagradzane są firmy, które reprezentują najwyższe standardy gwarantujące klientom usługi na najwyższym poziomie.

XVI edycję Programu Najwyższa Jakość QI patronatem objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Udostępnij