Medycyna pracy

Oferujemy szeroki zakres usług dla pracodawców, którzy chcą objąć swoich pracowników kompleksową opieką zdrowotną. Pakiety skierowane są do firm małych, średnich i dużych. Zakres usług medycznych jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb i wymagań przedsiębiorców.

OBOWIĄZKOWE BADANIA MEDYCYNY PRACY

Badania wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe niekorzystne czynniki.
Badania okresowe – u osób pracujących już na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.
Badania kontrolne – obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Wizytę możesz umówić, wysyłając zgłoszenie lub wypełniając formularz kontaktowy.

Wizyta w poradni medycyny pracy przebiegnie sprawniej, jeśli przedtem pobierzesz i wypełnisz ankietę.

Firmom proponujemy nowoczesne rozwiązanie pozwalające na zdalne wystawianie e-skierowań, przesyłanie orzeczeń lekarskich oraz prowadzenie e-kalendarza badań i konsultacji pracowników.

REGULACJA PRAWA PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. 2014 poz. 1502 ze zm.) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2004 Nr 125 poz. 1317 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. 2014 poz. 1184 ze zm.)

Pakiet zdrowa firma

Proponujemy kompleksową opiekę zdrowotną dla pracowników Twojej firmy. W ramach pakietu oferujemy:

– szeroki zakres badań,
– nowoczesną diagnostykę,
– rehabilitację,
– opiekę interdyscyplinarnego zespołu lekarzy,
– profilaktykę i edukację zdrowotną.

OCENA I MONITORING STANU ZDROWIA PACJENTÓW, REALIZOWANE W CZTERECH ETAPACH:

ETAP 1
Podstawowe badania i testy określające stan zdrowia pracownika.
ETAP 2 
Opracowanie przez lekarza specjalistę indywidualnego planu badań diagnostycznych.
ETAP 3
Pogłębiona diagnostyka: EKG, RTG, USG, spirometria, testy COVID-19.
ETAP 4
Wyznaczenie celów zdrowotnych, w tym zaleceń profilaktycznych i terapeutycznych.

KONSULTACJE U LEKARZY WIELU SPECJALIZACJI

kardiologa, reumatologa, diabetologa, chirurga naczyniowego, neurologa, ginekologa, nefrologa, foniatry, ortopedy, stomatologa, dermatologa, okulisty.

Wybrane badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarskie mogą być prowadzone w siedzibie firmy lub w formie teleporad.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE OFEROWANE W RAMACH PAKIETU ZDROWA FIRMA

– badania przesiewowe,
– testy i szczepienia na COVID-19,
– szczepienia uzupełniające: grypa, WZW, krztusiec, błonica, ospa, różyczka,
– programy zdrowotne: wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, metabolicznych, osteoporozy, RZS.

EDUKACJA ZDROWOTNA

Inicjatywy skierowane do pracowników:
– cykle spotkań dotyczących zdrowego stylu życia,
– konsultacje z dietetykiem, fizjoterapeutą, psychologiem,
– kursy i szkolenia.

Inicjatywy skierowane do pracodawców:
– doradztwo medyczne,
– komisje bhp,
– newslettery o zdrowiu.

DODATKOWE BENEFITY

Aplikacja pozwalająca na zdalne wystawianie e-skierowań, przesyłanie orzeczeń lekarskich oraz prowadzenie e-kalendarza badań i konsultacji pracowników.

Opiekun programu – czyli wyznaczenie specjalnej osoby odpowiadającej za przygotowanie programu, jego realizację oraz komunikację z pracodawcą i jego pracownikami.

Uruchomienie gabinetu lekarskiego i diagnostyczno-zabiegowego w siedzibie firmy oraz kiosku medycznego umożliwiającego wykonywanie podstawowych badań (pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru, saturacji).

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy ofertę dla Twojej firmy.