Medycyna pracy

Oferujemy szeroki zakres usług dla pracodawców, którzy chcą objąć swoich pracowników kompleksową opieką zdrowotną. Pakiety skierowane są do firm małych, średnich i dużych. Zakres usług medycznych jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb i wymagań przedsiębiorców.

Badania okresowe do pracy – co warto wiedzieć, jak się przygotować?

Zdrowie pracowników stanowi fundament efektywności i rozwoju każdej organizacji. W dzisiejszych czasach, w których tempo życia i wymagania zawodowe stale rosną, odpowiednia opieka medyczna nabiera szczególnego znaczenia. Jednym z kluczowych narzędzi dbania o zdrowie pracowników są badania okresowe do pracy. Czym są badania okresowe do pracy i jak się do nich przygotować?

Co to jest medycyna pracy?

Medycyna pracy to jedna ze specjalizacji branży medycznej, zajmująca się przeprowadzaniem badań, mających na celu określenie zdolności pracowników do wykonywania określonego rodzaju pracy. Specjaliści medycyny pracy mają również uprawnienia do wystawiania zaświadczeń wymaganych do uzyskania prawo jazdy, pozwoleń na broń, nauki nurkowania czy rozpoczęcia edukacji w szkole/na uniwersytecie. Lekarz medycyny pracy zajmuje się także diagnostyką i leczeniem chorób zawodowych.

Cel badań okresowych do pracy.

Badania okresowe do pracy są niezwykle istotnym elementem medycyny pracy, mającym na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników w kontekście wykonywanych przez nich obowiązków zawodowych. Ich celem jest wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych związanych z wykonywanym zawodem oraz ocena czy pracownik jest nadal zdolny do wykonywania swoich obowiązków bez ryzyka dla siebie i innych.

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy częstotliwość wykonywania badań okresowych może się różnić. Zazwyczaj takie badania wykonywane są regularnie co 1-4 lata. Bez wykonania badań okresowych w ustalonym terminie pracownik nie może kontynuować pracy. W zależności od zawodu, pracownika mogą czekać różnego rodzaju badania, takie jak morfologia, badanie wzroku i słuchu, badanie układu oddechowego czy badania fizykalne. Istotne jest, żeby badania były kompleksowe i uwzględniały specyficzne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem.

Czy badania okresowe medycyny pracy można wykonać bez skierowania?

Do wykonania badań okresowych medycyny pracy konieczne jest skierowanie wystawione przez pracodawcę. Na skierowaniu powinny pojawić się informacje dotyczące charakteru wykonywanej pracy. Odpowiednio wystawione skierowanie pomoże lekarzowi dobrać zakres badań, które należy wykonać, żeby ocenić zdolność pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

Czy wizyta u lekarza medycyny pracy jest płatna?

Koszt wizyty u specjalisty medycyny pracy bywa różny w zależności od zakresu wykonywanych badań. Pracownik jednak nie musi martwić się o swoje finanse – badania wykonywane są na koszt pracodawcy.

Jak często należy wykonywać badania okresowe do pracy?

Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych zależy od charakteru pracy oraz stanu zdrowia pracownika. W niektórych przypadkach badania powinny być wykonywane co roku, w innych co kilka lat. Kluczowe jest jednak przestrzeganie wytycznych medycyny pracy i regularność w ich przeprowadzaniu.

OBOWIĄZKOWE BADANIA MEDYCYNY PRACY

Badania wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe niekorzystne czynniki.
Badania okresowe – u osób pracujących już na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.
Badania kontrolne – obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Wizytę możesz umówić, wysyłając zgłoszenie lub wypełniając formularz kontaktowy.

Wizyta w poradni medycyny pracy przebiegnie sprawniej, jeśli przedtem pobierzesz i wypełnisz ankietę.

Firmom proponujemy nowoczesne rozwiązanie pozwalające na zdalne wystawianie e-skierowań, przesyłanie orzeczeń lekarskich oraz prowadzenie e-kalendarza badań i konsultacji pracowników.

REGULACJA PRAWA PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. 2014 poz. 1502 ze zm.) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2004 Nr 125 poz. 1317 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. 2014 poz. 1184 ze zm.)

Pakiet zdrowa firma

Proponujemy kompleksową opiekę zdrowotną dla pracowników Twojej firmy. W ramach pakietu oferujemy:

– szeroki zakres badań,
– nowoczesną diagnostykę,
– rehabilitację,
– opiekę interdyscyplinarnego zespołu lekarzy,
– profilaktykę i edukację zdrowotną.

OCENA I MONITORING STANU ZDROWIA PACJENTÓW, REALIZOWANE W CZTERECH ETAPACH:

ETAP 1
Podstawowe badania i testy określające stan zdrowia pracownika.
ETAP 2 
Opracowanie przez lekarza specjalistę indywidualnego planu badań diagnostycznych.
ETAP 3
Pogłębiona diagnostyka: EKG, RTG, USG, spirometria, testy COVID-19.
ETAP 4
Wyznaczenie celów zdrowotnych, w tym zaleceń profilaktycznych i terapeutycznych.

KONSULTACJE U LEKARZY WIELU SPECJALIZACJI

kardiologa, reumatologa, diabetologa, chirurga naczyniowego, neurologa, ginekologa, nefrologa, foniatry, ortopedy, stomatologa, dermatologa, okulisty.

Wybrane badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarskie mogą być prowadzone w siedzibie firmy lub w formie teleporad.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE OFEROWANE W RAMACH PAKIETU ZDROWA FIRMA

– badania przesiewowe,
– testy i szczepienia na COVID-19,
– szczepienia uzupełniające: grypa, WZW, krztusiec, błonica, ospa, różyczka,
– programy zdrowotne: wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, metabolicznych, osteoporozy, RZS.

EDUKACJA ZDROWOTNA

Inicjatywy skierowane do pracowników:
– cykle spotkań dotyczących zdrowego stylu życia,
– konsultacje z dietetykiem, fizjoterapeutą, psychologiem,
– kursy i szkolenia.

Inicjatywy skierowane do pracodawców:
– doradztwo medyczne,
– komisje bhp,
– newslettery o zdrowiu.

DODATKOWE BENEFITY

Aplikacja pozwalająca na zdalne wystawianie e-skierowań, przesyłanie orzeczeń lekarskich oraz prowadzenie e-kalendarza badań i konsultacji pracowników.

Opiekun programu – czyli wyznaczenie specjalnej osoby odpowiadającej za przygotowanie programu, jego realizację oraz komunikację z pracodawcą i jego pracownikami.

Uruchomienie gabinetu lekarskiego i diagnostyczno-zabiegowego w siedzibie firmy oraz kiosku medycznego umożliwiającego wykonywanie podstawowych badań (pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru, saturacji).

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy ofertę dla Twojej firmy.