Medycyna Pracy

Jeśli chcesz usprawnić wizytę w poradni medycyny pracy pobierz i wypełnij ankietę.

Współpracujemy z wieloma firmami w zakresie usług medycyny pracy. Dostosowujemy się do potrzeb pracodawców z różnych dziedzin gospodarki.

Badania profilaktyczne mające na celu wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika w konkretnych warunkach pracy:

Wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe niekorzystne czynniki

Okresowe – u osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia

Kontrolne – obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego, kto był na zwolnieniu dłużej niż 30 dni

REGULACJA PRAWA PRACY

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2014 poz. 1184 ze zm.);

DO POBRANIA (WERSJA PDF)