Medycyna pracy – w CM WUM. Szybkie terminy, najlepsi specjaliści

Medycyna pracy – w CM WUM. Szybkie terminy, najlepsi specjaliści

Oferujemy badania dla:

– pracowników,
– kierowców,
– uczniów i studentów,
– wystawiamy również książeczki sanepidowskie.

W celu umówienia wizyty wyślij email na adres: medycynapracy@cmwum.pl lub skorzystaj z formularza na naszej stronie internetowej (kliknij tutaj)

Lekarz medycyny pracy może:

‒ przeprowadzić badania okresowe,
‒ stwierdzić zdolność lub niezdolność do pracy na określonym stanowisku,
‒ ocenić zagrożenia i ryzyka związane z wykonywaniem danej pracy,
‒ zdiagnozować choroby zawodowe, występujące często, a wiążące się z wykonywanym zawodem,
‒ wystawić zaświadczenia i opinie.

Jeśli chcesz usprawnić wizytę w poradni medycyny pracy pobierz, wydrukuj i wypełnij ankietę (link)

Lekarz medycyny pracy przeprowadza lub zleca badania:

– wstępne, dla osób rozpoczynających pracę,
– okresowe, dotyczące pracowników, którym kończy się ważność poprzednich badań,
– kontrolne, dla pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
– dla uczniów i studentów, których charakter obowiązków związanych z pracą lub nauką wymaga orzeczenia,
niezbędne do wystawienia książeczki sanepidowskiej

Pracodawca ma obowiązek prawny podpisania umowy z wybraną placówką medyczną, by swoim pracownikom zapewnić opiekę medyczną. To on kieruje ich na niezbędne badania z zakresu medycyny pracy. Dopilnowanie terminów przeprowadzenia badań leży po stronie pracodawcy. Natomiast pracownik zobowiązany jest do poddania się takim badaniom, a niewykonanie tego może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

Podczas wizyty w gabinecie lekarz medycyny pracy może:
‒ przeprowadzić badania okresowe,
‒ stwierdzić zdolność lub niezdolność do pracy na określonym stanowisku,
‒ ocenić zagrożenia i ryzyka związane z wykonywaniem danej pracy,
‒ zdiagnozować choroby zawodowe, występujące często, a wiążące się z wykonywanym zawodem,
‒ wystawić zaświadczenia i opinie.

W CM WUM badania z zakresu medycyny pracy prowadzi lekarz internista Marek Posobkiewicz.

Dlaczego tak ważne są badania z zakresu medycyny pracy?

Marek Posobkiewicz, lekarz internista, były główny inspektor sanitarny: Pamiętajmy, ile czasu spędzamy w pracy. Miejsce pracy związane z wykonywaniem zawodu musi być dla nas przyjazne w tym sensie, by nie wpływało niekorzystnie na stan naszego zdrowia. Pracodawca ma obowiązek zapewnić nam jak najlepsze warunki pracy, ale również sprawdzić, czy my spełniamy wymogi, niezbędne do jej wykonywania. Dzięki badaniom okresowym możemy wychwycić zmiany stanu zdrowia pracownika, zanim on sam zacznie odczuwać dolegliwości. Na przykład niewielkie pogorszenie słuchu bądź wzroku, przez pracownika niezauważone, a tak istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa jemu i innym. Ważne jest również prawidłowe dopuszczenie pracowników do zajmowania stanowiska, z którym wiąże się wymóg większych zdolności psychotechnicznych, na przykład w zawodach, które wymagają pracy na wysokości, kierowania pojazdami czy obsługi maszyn, nieodpowiedni stan zdrowia pracownika może stanowić poważne zagrożenie. Dzięki badaniom okresowym często wychwytujemy niektóre choroby we wstępnej fazie, co zapobiega poważnym powikłaniom, inwalidztwu, a nawet zgonowi.

Pojawił się pomysł, by badania w ramach programu Profilaktyka 40+ włączyć do medycyny pracy. Czy to dobre rozwiązanie?

M.P.: Myślę, że tak, spójrzmy na przykład na osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą: one w zasadzie nie muszą wykonywać badań okresowych, dlatego obowiązkowe badania w ramach programu są szansą, by w ten sposób zostały zobowiązane do troski o swoje zdrowie.

Jak pandemia wpłynęła na stan zdrowia pracowników?

M.P.: Podczas pandemii ważność badań okresowych została wydłużona, niektóre konsultacje prowadzone były online. Mimo że wciąż obowiązują przepisy wprowadzone przed dwoma laty, myślę, że jest to idealny moment na to, by profilaktyk spotkał się z pracownikiem. Po okresie utrudnionego dostępu do lekarzy, wynikającego z trwającej pandemii, jest to czas niwelowania długu zdrowotnego. Chodzi o nadrobienie zaniedbań profilaktycznych, które nie zawsze musiały wiązać się z lekceważeniem ze strony pracodawcy lub pracownika, ale wynikały z panującej sytuacji epidemiologicznej.

Porozmawiajmy o stanie zdrowia pracowników, czy obserwuje Pan duże zaniedbania?

M.P.: Myślę, że spostrzeżenie to dotyczy nie tylko gabinetów medycyny pracy, lekarze specjaliści również mówią o poważnym pogorszeniu się stanu zdrowia pacjentów. Oczywiście jest to związane z czasem pandemii, kiedy nie tylko dostęp do lekarzy był utrudniony, ale i sami pacjenci unikali kontaktu z lekarzami i placówkami ochrony zdrowia. Jeżeli chodzi o stan zdrowia pracowników, pokutują wielomiesięczne ograniczenia, brak ruchu i stacjonarny tryb życia. Obserwujemy powikłania w obrębie układu sercowo-naczyniowego czy układu ruchu, obniżenie wydolności organizmu. Poważnym problemem jest nadwaga. Wielu pracowników skarży się też na pogorszenie wzroku ‒ u niektórych to rezultat przebytego COVID-19, ale u większości wynika z większego obciążenia oczu pracą przy komputerze, czyli to efekt pracy online.

Czy badania medycyny pracy są wymagane w przypadku studentów i uczniów?

M.P.: Tak, studenci i uczniowie, którzy w trakcie nauki mają kontakt z żywnością bądź, na przykład, z pacjentami, mają obowiązek przeprowadzenia badań w kierunku sanitarno-epidemiologicznym (na obecność shigelli, salmonelli). Studenci przed rozpoczęciem nauki powinni przejść badania profilaktyczne, które potwierdzą ich zdolność do nauki na danym kierunku i przyszłej pracy wynikającej z ukończenia uczelni, a także zdobywanych umiejętności. Te badania są obowiązkowe. Kieruje na nie szkoła wyższa.

Jaki jest zakres badań medycyny pracy?

M.P.: Rodzaj badań zależy od stanowiska, bo trzeba pamiętać, że wiele osób wykonuje pracę niekoniecznie związaną ze swoim zawodem lub wykształceniem. Ważne jest, by sprawdzić, czy spełniają określone w danym przypadku wymagania zdrowotne. Badania medycyny pracy podzielić możemy na:
‒ wstępne ‒ wykonywane są przed rozpoczęciem pracy,
‒ okresowe ‒ służą potwierdzeniu ważności orzeczenia,
‒ kontrolne ‒ trzeba je wykonać po przebytej chorobie, która skutkowała zwolnieniem lekarskim powyżej 30 dni.

Czy pracownik może prosić o rozszerzenie badań?

M.P.: Za badania prowadzone w ramach medycyny pracy płaci pracodawca. Jeżeli pracownik chciałby wykonać badania dodatkowe, jest to związane z jego stanem zdrowia, powinien zgłosić się do lekarza POZ bądź lekarza specjalisty, który sprawuje nad nim opiekę związaną z chorobą. Niektórzy pracodawcy w ramach podpisanych umów z jednostkami medycyny pracy rozszerzają pakiet wykonywanych badań, co jest bardzo dobrą praktyką, jeżeli chodzi o profilaktykę i dbanie o zdrowie pracowników.

Jak powinna przebiegać wizyta u lekarza medycyny pracy?

M.P.: Lekarz zawsze powinien wziąć pod uwagę wiek pacjenta, ogólny stan jego zdrowia, stanowisko, na którym jest zatrudniony, i wszystkie czynniki ryzyka, które pracodawca wskazuje, kierując go na badania. Bardzo ważna jest rozmowa lekarza z pracownikiem, a w razie potrzeby skierowanie go do innych specjalistów. W ramach medycyny pracy nie leczymy pacjentów. Przychodzą do nas ludzie w zasadzie zdrowi, ale dzięki wyłapaniu różnych nieprawidłowości i chorób w początkowej fazie możemy pozornie zdrowemu pracownikowi uratować nie tylko zdrowie, ale nawet życie.

Udostępnij