Drugie szkolenie w ramach programu Osteoporoza Mazowsze

Drugie szkolenie w ramach programu Osteoporoza Mazowsze

W ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”, Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. serdecznie zaprasza przedstawicieli zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarki, koordynatorów opieki medycznej, już na II szkolenie na temat profilaktyki i leczenia osteoporozy.

Podobnie jak rok temu szkolenie odbędzie się na platformie komunikacyjnej Microsoft Teams.

Spotkanie poprowadzi dr n. med. Iwanna Dubczak, lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, reumatologii i nefrologii. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną najnowsze zalecenia kliniczne i rekomendacje dotyczące metod profilaktyki pierwotnej, diagnostyki oraz leczenia osteoporozy, a także zapobiegania upadkom i złamaniom osteoporotycznym.

Plan szkolenia:

 1. Definicja osteoporozy
 2. Body Mineral Density
 3. Czynniki ryzyka
 4. Dane epidemiologiczne
 5. Diagnoza
 6. Leczenie
 7. Dieta
 8. Aktywność fizyczna
 9. Zapobieganie urazom i prewencja upadków
 10. Leki zmniejszające ryzyko złamań kości
 11. Rehabilitacja i zabiegi fizykalne

Zgodnie z Rekomendacją nr 9/2020 Prezesa AOTMiT z dnia 30 listopada 2020 r. kryterium wyłączającym z programu  jest:

 1. Ukończenie szkolenia dla personelu medycznego obejmującego tę samą tematykę i poziom szczegółowości w ciągu poprzednich 2 lat,
 2. Wiedza i doświadczenie w przedmiotowym zakresie na poziomie eksperckim.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj.

Formularz zgłoszeniowy zawiera również pre-test, po wypełnieniu którego nastąpi automatyczne zgłoszenie do udziału w szkoleniu. Po weryfikacji danych, otrzymacie Państwo na wskazany w formularzu adres email, niezbędne informacje do udziału w szkoleniu na platformie MS Teams CM WUM.

Udostępnij