Program profilaktyki chorób odkleszczowych

Program profilaktyki chorób odkleszczowych

Zapraszamy do udziału w programie, którego celem jest zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy.
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: +48 22 255 77 77 oraz adresem e-mail kontakt@cmwum.pl

Kleszcze żyją w lasach i na łąkach. Samo ich ugryzienie nie jest groźne, o ile kleszcz nie jest nosicielem krętków boreliozy, które mogą wywołać poważną chorobę. W pierwszej fazie borelioza najczęściej rozwija się bezobjawowo, niepokojące sygnały występują w ciągu kilku tygodni po ugryzieniu. Niemal u połowy osób na skórze pojawia się wtedy wędrujący rumień – czerwony lub czerwonawy, okrągły lub owalny, powiększający się, a potem zanikający. U zakażonej osoby często występują też objawy grypopodobne oraz senność i zaburzenia równowagi.

Nieleczona borelioza może prowadzić do wielu powikłań. Chorobę leczy się antybiotykami. Ważne, by przebieg i długość terapii ustalił lekarz. Przyjmowanie samodzielnie wybranych leków może pogorszyć stan pacjenta, a także doprowadzić do antybiotykooporności w przyszłości.

Dla osób, które z powodu swojego hobby lub pracy są narażone na kontakt z kleszczami, opracowany został program profilaktyki chorób odkleszczowych.

W ramach programu:
– będziesz przebadany przez lekarza,
– uzyskasz rzetelne informacje, wyjaśnisz wszelkie wątpliwości związane z chorobami odkleszczowymi i dowiesz się, jak przeciwko nim się chronić,
– Twoja krew zostanie zbadana prostym testem w kierunku boreliozy,
– jeśli będzie to konieczne, przeprowadzone zostanie również badanie z krwi testem immunoenzymatycznym (ELISA lub CLIA),
– jeżeli wyniki tych badań nie będą jednoznaczne, wykonane zostanie kolejne badanie z krwi – testem Western-blot.

Uczestnikami programu mogą być osoby:
– powyżej 15. roku życia,
– bez zdiagnozowanej wcześniej boreliozy,
– które w ciągu ostatniego roku nie brały udziału w innych programach profilaktyki chorób odkleszczowych, w tym w badaniach przesiewowych,
– często narażone na kontakt z kleszczami, czyli mieszkające niedaleko terenów zielonych, podmokłych lub bywające tam w związku z wykonywanym zawodem,
– będące mieszkańcami województwa mazowieckiego.

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowani pacjenci w trakcie diagnostyki lub leczenia boreliozy z Lyme w ramach świadczeń gwarantowanych.

Program jest realizowany wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH, Państwowym Instytutem Badawczym oraz Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Jest on prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udostępnij