Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz aby dostosować nasz serwis do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.
Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamówienia Archiwalne

2016-11-15

Przetarg nieograniczony
Zamawiający:
Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.

Przedmiot zamówienia:
Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz systemu e-Przychodnia w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp z o.o. we wszystkich jednostkach w podziale na 3 pakiety
Nr. sprawy: P1/CMWUM/2016
Termin składania ofert: do 27.12.2016 do godz. 10:00

Termin składania ofert został przedłużony do 29.12.2016 r. do godz. 10:00.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu - zmienione
SIWZ

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Zawiadomienie o zmianie SIWZ
Zmieniony SIWZ

Pakiet 1:
Formularz ofertowy - zał. 1.1
Formularz cenowy - zał. 2.1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 3.1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 3.1 - Zmieniony
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 3.1 (do edycji)
Minimalne wymagania funkcjonalne - zał. 4.1
Minimalne wymagania funkcjonalne - zał. 4.1 - Zmieniony
Minimalne wymagania funkcjonalne - zał. 4.1 (do edycji)
Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania bazodanowego - zał. 4.2
Minimalne wymagania funkcjonalne oprogramowania bazodanowego - zał. 4.2 (do edycji)
Formularz wymaganych warunków technicznych - zał. 4.3
Formularz wymaganych warunków technicznych - zał. 4.3 (do edycji)
Wzór umowy - zał. 9.1

Pakiet 2:
Formularz ofertowy - zał. 1.2
Formularz cenowy - zał. 2.2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 3.2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 3.2 (do edycji)
Wzór umowy - zał. 9.2

Pakiet 3:
Formularz ofertowy - zał. 1.3
Formularz ofertowy - zał. 1.3 - zmieniony
Formularz cenowy - zał. 2.3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 3.3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 3.3 - zmieniony
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 3.3 (do edycji)
Wzór umowy - zał. 9.3
Wzór umowy - zał. 9.3 - Zmieniony


Standardowy Formularz Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia - zał. 5


Oświadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej - zał. 6


Oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania - zał. 7


Wykaz dostaw - zał. 8

Pytania i odpowiedzi.
Odpowiedź na pytania
Odpowiedź na pytania cz.2
Odpowiedź na pytania cz.3
Odpowiedź na pytania cz.4

Odwołania
Odwołanie
Wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Odpowiedź na odwołanie
Wycofanie odwołania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania


2015-09-20

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. odwołuje postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.09.2015 r., dotyczące wykonania dokumentacji konkursowej – Studium Wykonalności dla projektu dotyczącego budowy i wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej i e-rejestracji w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi.
Przyczyną odwołania jest błąd w treści zapytania.

Wszyscy wykonawcy, do których przesłano zapytanie ofertowe lub dostarczyli oferty zostaną powiadomieni o jego odwołaniu.


2012-08-20

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na leasing finansowy na zakup (dostawę) unitów stomatologicznych z dodatkowym wyposażeniem (znak sprawy: U/CMWUM/2012).

ogłoszenie o przetargu
SIWZ
załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna
załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE WYNIKÓW


2009-10-23

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego (nr sprawy P/AM/1009)

  1. Aparatura endoskopowa
  2. Aparat ultrasonograficzny
  3. System do badań EMG/NCV/EP

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 133.000 Euro.

Załączniki:
ogłoszenie o przetargu
SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI
OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Zamówienia publiczne prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

PN-EN ISO 9001:2009

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.,    ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa,    tel.: (22) 250 28 01