Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz aby dostosować nasz serwis do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.
Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie następujących dokumentów: KRS, REGON, NIP, Bilans i rachunek wyników za 2011 rok, bilans i rachunek wyników za bieżący okres (lub F01). Dokumenty są niezbędne do oceny zdolności kredytowej zamawiającego oraz oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US.

Odpowiedź 1:

CM WUM udostępnia wskazane dokumenty w załączeniu:

Bilans 2011
Rachunek zysków i strat 2011
F01
NIP, REGON
KRS 1
KRS 2

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. oświadcza iż nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Pytanie 2:

Poproszę o informację czy kalkulacja rat leasingowych ma być oparta na stopie stałej, czy zmiennej.

Odpowiedź 2:

Kalkulacja rat leasingowych ma być oparta na stopie stałej.

Pytanie 3:

Czy koszty ubezpieczenie przedmiotu leasingu All Risks na czas trwania mowy ma być wliczony w raty?

Odpowiedź 3:

Tak, koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu mają być wliczone w raty.

Pytanie 4:

Czy raty leasingowe mają być równe, czy malejące (malejące w części odsetkowej a równe części kapitałowej)?

Odpowiedź 4:

Raty leasingowe równe.

Pytanie 5:

1. Pkt. 2.1. Pulpit lekarski.
Podczas pracy turbiny, zamiast odczytu ciśnienia roboczego, możliwy jest odczyt aktualnej liczby obrotów, który jest odczytem bardziej użytecznym w pracy stomatologa, bardziej precyzyjnym i adekwatnym niż manometr pokazujący ciśnienie chwilowe na końcówce. Czy Zamawiający dopuści zatem rozwiązanie bez manometru ale z możliwością odczytu liczby obrotów i możliwością sterowania nimi za pomocą sterownika nożnego?

Odpowiedź 5:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania bez manometru.

Pytanie 6:

2. Pkt. 2.4. Blok higieniczny z miską spluwaczki.
Używanie wody miejskiej obarczone jest ryzykiem kontaminacji biologicznej a tym samym zagrożeniem zdrowia pacjentów. Woda wodociągowa będzie trafiać do ust pacjenta jak i zanieczyszczać przewody w unitach co może doprowadzać do zatkania spreju w instrumentach. Z kolei kontakt z materiałem biologicznym pochodzącym od pacjentów naraża na skażenie biologiczne sieć wodociągową (wirusy i bakterie mogą rozprzestrzeniać się „pod prąd” w sieci. Rozwiązaniem najbezpieczniejszym jest blok wody, tzw. DVGW odkażający wodę wodociągową podczas pracy unitu i podający na końcówki już bezpieczne chłodziwo. Czy zatem Zamawiający dopuści do postępowania sprzęt nie posiadający przełącznika na pobór wody miejskiej?

Odpowiedź 6:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza sprzętu nie posiadającego poboru wody miejskiej.

Pytanie 7:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie – na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie faxem/mailem – sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat) za rok 2011 / pierwsze półrocze 2012 r.

Odpowiedź 7:

Zamawiający udostępnił już sprawozdanie finansowe na stronie, dotyczy pytania nr 1.

Pytanie 8:

Ze względu na stopień skomplikowania przedmiotu zamówienia oraz ustalenie ratalnej spłaty wynagrodzenia Dostawcy, co powoduje konieczność podjęcia przez niego współpracy z podmiotem finansującym, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 4.09.2102 r. Wyrażenie zgody na powyższe spowoduje zwiększenie konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie przesunie terminu składania ofert.

Pytanie 9:

Zamawiający w SIWZ wskazał, iż przewiduje wkład własny w wysokości 40% wartości zamówienia. Prosimy o określenie terminu jego płatności. Wykonawca proponuje, aby było to 14 dni od daty zawarcia umowy. W takim przypadku koszt leasingu okaże się dla Zamawiającego znacznie niższy.

Odpowiedź 9:

Zamawiający przychyla się do terminu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 10:

Prosimy o ujednolicenie wymogu Zamawiającego w zakresie oczekiwanego okresu gwarancji. W pkt. 15.3 SIWZ zamawiający wskazał, iż oczekuje 24 miesięcznego okresu gwarancji, natomiast w pkt. 3.3 jest mowa o 36 miesięcznym okresie gwarancji.

Odpowiedź 10:

Zamawiający oczekuje co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji.

Pytanie 11:

Prosimy o określenie, czy Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty zawierającej opłatę końcową stanowiącą wykup przedmiotu leasingu, czy przeniesienie własności odbędzie się po spłacie wszystkich rat leasingowych, w terminie zapłaty ostatniej raty. Jeżeli Zamawiający oczekuje opłaty końcowej, prosimy o wskazanie jej procentowej wartości oraz terminu płatności.

Odpowiedź 11:

Zamawiający oczekuje oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Tabela zawiera wymagane informacje.

Pytanie 12:

Prosimy o określenie podmiotu odpowiedzialnego za ubezpieczenie przedmiotu leasingu – czy będzie to Zamawiający czy Wykonawca? Jeżeli będzie to Zamawiający prosimy o możliwość wprowadzenia do umowy zapisu, iż Zamawiający jest zobowiązany do dokonania ubezpieczenia przedmiotu leasingu w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź 12:

Zamawiający umożliwi Wykonawcy wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego ubezpieczenia.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, iż umowa leasingu zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy, uwzględniającym wszystkie istotne postanowienia SIWZ.

Odpowiedź 13:

Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ.

CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

PN-EN ISO 9001:2009

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.,    ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa,    tel.: (22) 250 28 01